เรียนรู้และเข้าใจเด็กแอลดี

เด็ก LD คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสม อาจช่วยให้ผู้ป่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เหมือนเด็กปกติ

เรียนรู้เรื่อง จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเด็กแอลดี ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

ความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นปัญหาที่สามารถปรากฏอยู่ในช่วงวัยต่าง ๆ ของชีวิต โดยลักษณะของปัญหาอาจแตกต่างกันไป ดังนั้น หากได้รู้ลักษณะของความบกพร่องทางการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยก็จะสามารถช่วยเหลือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในช่วงวัยต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ครูหรือผู้ปกครองจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจลักษณะที่แสดงถึงความบกพร่องทางการเรียนรู้ หากได้รับการรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสม อาจช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

Learning Outcomes

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเด็กแอลดี

วิธีการดูแลและปรับพฤติกรรมเด็กแอลดี

กิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กแอลดี

บทบาทของครูและผู้ปกครอง

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านความสัมพันธ์

ด้านความสัมพันธ์

การรู้จักตนเอง

การรู้จักตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

การบริหารจัดการตนเอง

การรู้จักสังคม

การรู้จักสังคม

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

03.06.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเด็กแอลดี

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเด็กแอลดี

เคล็ดไม่ลับการดูแลเด็กแอลดี

เคล็ดไม่ลับการดูแลเด็กแอลดี

กิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กแอลดี

กิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กแอลดี

ครูและผู้ปกครองต้องทำอย่างไร

ครูและผู้ปกครองต้องทำอย่างไร