เรียนรู้และเข้าใจเด็กแอลดี

เรียนรู้และเข้าใจเด็กแอลดี

เด็ก LD คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสม อาจช่วยให้ผู้ป่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เหมือนเด็กปกติ

รายละเอียดคอร์ส

ความบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นปัญหาที่สามารถปรากฏอยู่ในช่วงวัยต่าง ๆ ของชีวิต โดยลักษณะของปัญหาอาจแตกต่างกันไป ดังนั้น หากได้รู้ลักษณะของความบกพร่องทางการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยก็จะสามารถช่วยเหลือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในช่วงวัยต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ครูหรือผู้ปกครองจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจลักษณะที่แสดงถึงความบกพร่องทางการเรียนรู้ หากได้รับการรักษาด้วยวิธีที่เหมาะสม อาจช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

Learning Outcomes

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเด็กแอลดี

วิธีการดูแลและปรับพฤติกรรมเด็กแอลดี

กิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กแอลดี

บทบาทของครูและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเด็กแอลดี

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเด็กแอลดี

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
เคล็ดไม่ลับการดูแลเด็กแอลดี

เคล็ดไม่ลับการดูแลเด็กแอลดี

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กแอลดี

กิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กแอลดี

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ครูและผู้ปกครองต้องทำอย่างไร

ครูและผู้ปกครองต้องทำอย่างไร

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
15.10.22

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ