สอนลูกให้ค้นหาศักยภาพในตัวเอง คุณก็ทำได้แบบ ตุ๊ก Little Monster

Starfish Academy
Starfish Academy 1127 views • 1 ปีที่แล้ว
สอนลูกให้ค้นหาศักยภาพในตัวเอง คุณก็ทำได้แบบ ตุ๊ก Little Monster

คอร์สเลี้ยงลูกออนไลน์ Parenting Learning Series  “สอนลูกให้ค้นหาศักยภาพในตัวเอง คุณก็ทำได้แบบ ตุ๊ก Little Monster”

การที่ลูกสามารถค้นหาศักยภาพของตัวเองในด้านต่าง ๆ ได้ ถือว่าเป็นความมุ่งหวังของพ่อแม่ทุกคน ดังนั้น พ่อแม่จึงมักหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพของลูก เพื่อให้ลูกสามารถค้นหา พัฒนาและนำทักษะด้านนั้น ๆ ออกมาใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยมี คุณนิรัตน์ชญา การุณวงศ์วัฒน์ หรือ แม่ตุ๊ก เจ้าของเพจ Little Monster ที่จะมาเล่าและแบ่งปันประสบการณ์ในการเป็นคุณแม่อินฟลูเอนเซอร์ “สอนลูกให้ค้นหาศักยภาพในตัวเอง คุณก็ทำได้”

ปล่อยให้ลูกได้มีช่วงเวลาที่น่าเบื่อ เพื่อค้นหาตัวเอง

ถ้าหากพูดถึงแนวทางในการเลี้ยงลูก ต้องบอกเลยว่า ไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจน เพียงแต่เลี้ยงตามธรรมชาติของเด็ก ซึ่งตอนนั้นไม่ได้สังเกตว่าเขาชอบหรือไม่ชอบอะไร และด้วยการทำงานของพ่อแม่ที่เกี่ยวกับการสเก็ตช์รูป จึงทำให้น้องเกิดความรู้สึกอยากลองวาดบ้าง เหมือนพฤติกรรมเลียนแบบแต่ก็ให้เขาได้ลองวาดเขียนตามวัย แต่มีบางช่วงเวลาที่ปล่อยให้น้องรู้สึกเบื่อ น้องจึงเริ่มหาสิ่งที่ชอบในช่วงเวลาว่างก็คือกระดาษและปากกาในการวาดเขียนตลอด และด้วยความที่ทำบ่อย ๆ ตั้งแต่อายุ 4 ขวบกว่าจนถึงปัจจุบัน จนกลายเป็นการฝึกฝนแบบไม่รู้ตัว จึงทำให้น้องมีความสามารถทางด้านศิลปะมากขึ้น 

ส่งเสริมที่ไม่ได้ยัดเยียด

เมื่อพ่อแม่เริ่มเห็นว่าน้องชอบจึงตัดสินใจให้ไปเรียนศิลปะ (คิดแทนลูก) หลังจากที่ส่งเรียนเกือบจบคอร์ส น้องก็ขอไม่เรียน ตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้คิดได้ว่า “ควรจะถามเขาก่อน” และอีกอย่างที่โรงเรียนมีขอบเขตกำหนดอยู่แล้ว เช่น ชั่วโมงศิลปะโรงเรียนจะมี Assignment ให้ว่าจะต้องทำอะไร จึงตัดสินใจให้น้องเลิกเรียนและสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ สี ความรู้ และข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการอ่านการ์ตูน Comic ของต่างประเทศ การเปิด Youtube ชมนิทรรศการบ้างถ้ามีโอกาส ทั้งนี้ ไม่ได้ยัดเยียดสิ่งต่างๆ ให้ นอกจากน้องต้องการความรู้เพิ่มเติม ทำให้ผลงานของน้องมีลายเส้นที่สวย รวมไปถึงมีมุมมองความคิด (Mindset) ต่างๆ ที่ดีอีกด้วย

เวลาคือสิ่งสำคัญ

เนื่องจากไม่ใช่ครอบครัวที่มีกิจกรรมเยอะ การจัดสรรเวลาจึงขึ้นอยู่กับความสะดวกในแต่ละโอกาส โดยจะใช้การพูดคุยร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้มีการกำหนดช่วงเวลา คือ เวลาก่อนนอน (Quality time) ในการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ทำให้พ่อแม่ได้รับรู้และรับฟังในสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เรื่องที่พูดให้ฟังจะขึ้นอยู่กับในแต่ละช่วงวัยของเด็ก หรือเรื่องทั่วไป รวมไปถึงการจัดทำตารางในแต่ละสัปดาห์ในการให้เวลากับครอบครัว (Family time) สำหรับการทำกิจกรรมมากขึ้น

กำลังใจดีดี

จากการที่ได้มีการลงคลิปหรือผลงานของน้อง บางครั้งมักจะมีความคิดเห็นด้านลบ หรือแย่ (Negative Comment) แม่ก็จะอ่านให้เขาฟัง และถามว่าเขาคิดยังไง ซึ่งน้องถือว่ามี Mindset ที่ดีในการตั้งรับความคิดเห็นของผู้อื่นทั้งที่ดีและไม่ดีได้ ประกอบกับจากประสบการณ์ที่ผ่านมา น้องจะเห็นเราตลอดในช่วงที่เกิดกระแสในด้านต่างๆ ที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจกับบางความคิดเห็นที่แย่ เขาเห็นเราร้องไห้ และถามเราว่า “คนนี้คือใคร” ลูกทำให้เราคิดได้เลยว่าเขาคือใครก็ไม่รู้ เขาไม่ใช่คนในครอบครัว เขาไม่รู้จักเราจะร้องไห้ทำไม เราเอาสิ่งที่ลูกสอนเราและเราได้เรียนรู้นำมาสอนลูกอีกที ณ วันนี้ พ่อแม่ทุกคนอยู่ในจุดที่ปกป้องและสอนลูกได้ ให้ภูมิคุ้มกันลูกได้ เราสอนเลย พูดเลย ถ้าเสียใจก็พูดว่า ความเสียใจเป็นเรื่องปกติ เป็นเพียงแต่อารมณ์ประเภทหนึ่งและมันก็จะหายไปเช่นเดียวกับความสุข

ศักยภาพในตัวของลูกเป็นสิ่งที่พ่อแม่สามารถผลักดันให้มีขึ้นได้ และการสอนลูกให้ค้นหาศักยภาพในตัวเองพ่อแม่ก็สามารถทำได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้เวลากับลูก การส่งเสริมสนับสนุน ที่สำคัญ คือ การปล่อยให้ลูกได้มีช่วงเวลาที่น่าเบื่อ เวลาว่างในการค้นหาตัวเอง ซึ่งผู้ปกครองสามารถนำไปปรับใช้กับลูกได้ ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลดีดีกับการเลี้ยงลูกยุคใหม่ ได้ที่ www.starfishlabz.com และ Facebook: เรียนออนไลน์กับ StarfishLabz

คุณนิรัตน์ชญา การุณวงศ์วัฒน์ (แม่ตุ๊ก) 

คุณแม่อินฟลูเอนเซอร์ เจ้าของเพจ Little Monster

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

พัฒนาการเด็ก
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร

เรียนรู้ความสำคัญ ตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แนวทางการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการด้านร่า ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร
Starfish Academy

พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร

Starfish Academy
6297 ผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
basic
2:00 ชั่วโมง

Collaborative classroom design

เรียนรู้ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) หลักการออกแบบกิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Collaborative classroom design
Starfish Academy

Collaborative classroom design

Starfish Academy
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใครว่ายาก? หากเราเข้าใจ และสื่อสารมันจากความรู้สึก และไม่ต้องกังวลจนเกินไป ในคอร์สเรียนนี้เราจ ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19
04:09
Starfish Academy

3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19

Starfish Academy
54 views • 2 ปีที่แล้ว
3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19
การเดินทางของแม่ เมื่อฉันเป็น “พื้นที่ปลอดภัยของบ้าน”
30:16
Starfish Academy

การเดินทางของแม่ เมื่อฉันเป็น “พื้นที่ปลอดภัยของบ้าน”

Starfish Academy
71 views • 1 ปีที่แล้ว
การเดินทางของแม่ เมื่อฉันเป็น “พื้นที่ปลอดภัยของบ้าน”
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก
41:00
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก

Starfish Academy
169 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01
Starfish Academy

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

Starfish Academy
95 views • 1 ปีที่แล้ว
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน