ให้อิสระลูกในการเรียนรู้ แล้วทุกอย่างจะดีเอง

Starfish Academy
Starfish Academy 8569 views • 2 ปีที่แล้ว
ให้อิสระลูกในการเรียนรู้ แล้วทุกอย่างจะดีเอง

บ่อยครั้งหากเลือกได้เราก็มักเลือกทำสิ่งที่คุ้นเคย มากกว่าการลองทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อน เพราะสำหรับผู้ใหญ่ที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ อาจไม่มีเวลามากพอที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้แม้ใจต้องการ แต่สำหรับเด็กๆ แล้ว พวกเขามีเวลาเหลือเฟือ วัยเด็กจนถึงวัยรุ่นจึงเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่พ่อแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกมีอิสระในการเรียนรู้อย่างเต็มที่เพื่อให้พวกเขาค้นพบสิ่งที่ชื่นชอบอย่างแท้จริง

บทความนี้ Starfish Labz ชวนพ่อแม่ผู้ปกครองมาทำความเข้าใจว่าเพราะอะไรการเรียนรู้อย่างมีอิสระจึงเป็นสิ่งสำคัญและบทบาทของพ่อแม่จะช่วยลูกให้ได้ประโยชน์จากการเรียนรู้อย่างอิสระได้อย่างไรบ้าง

Freedom to Explore อิสระในการเรียนดีอย่างไร?

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง หากพวกเขาได้เลือกเรียนสิ่งที่สนใจ มีอิสระในการเรียนรู้ สำรวจสิ่งต่างๆ ไม่เพียงทำให้พวกเขาค้นพบสิ่งที่ชอบ แต่ยังเป็นพื้นฐานสำคัญของการมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ที่หมายถึง เสรีภาพในการค้นคว้าหาความรู้และเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ซึ่งเสรีภาพทางวิชาการจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เด็กๆ มีอิสระในการเรียนรู้เสียก่อน 

นอกจากนี้ การเรียนรู้อย่างอิสระ ยังทำให้เด็กๆ รู้สึกว่าความต้องการของเขาเป็นที่ยอมรับและมีความสำคัญ ช่วยให้มีความสุขกับการเรียนรู้ด้วย 

เรียนอย่างอิสระ สร้างโอกาสพบสิ่งที่รักตลอดชีวิต

คงจะดีหากลูกค้นพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบได้ ซึ่งการที่เด็กสักคนจะพบสิ่งที่ตนเองชอบได้นั้น พวกเขาจำเป็นต้องได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้อย่างอิสระหลากหลายในเรื่องที่พวกเขาคิดว่าน่าสนใจ 

พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักคาดหวังให้ลูกมีความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งอย่างจำเพาะเจาะจง เช่น เปียโน วาดรูป เล่นกีฬา ฯลฯ ซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องดี หากว่าเด็กๆ มีความสนใจในด้านนั้นจริงๆ

แต่ในทางกลับกัน การฝึกฝนด้านใดด้านหนึ่งอย่างเจาะจง อาจปิดโอกาสที่เด็กๆ จะได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ดังนั้น นอกจากกิจกรรมที่พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นว่าเป็นทักษะที่จำเป็นต้องฝึกฝนแล้ว ก็น่าจะลองเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เลือกสิ่งที่อยากเรียนรู้เองด้วย

อย่างในประเทศสหรัฐฯ มีโครงการ Achievement First Charter Network ที่จัดโครงการการเรียนรู้แบบอิสระให้กับโรงเรียนระดับมัธยมต้นหลายเมืองในสหรัฐฯ โดยเฉพาะใน Brooklyn มีนักเรียนเข้าร่วมถึง 8,000 คน 

โครงการนี้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เลือกเรียนสิ่งที่ตนเองสนใจครั้งละ 2 สัปดาห์ ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง ตัวอย่างเรื่องที่เด็กๆ เลือกเรียน เช่น การเมือง, การถ่ายภาพ, ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงประสาทวิทยา 

คุณครูที่ร่วมโครงการนี้ระบุว่า การที่เด็กๆ ได้เรียนสิ่งที่ตนเองสนใจจริงๆ จะช่วยให้นักเรียนมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนรู้มากขึ้น ตื่นเต้นที่จะมาโรงเรียน และอยากมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากกว่าการเรียนปกติ ที่สำคัญยังทำให้เด็กๆ ค้นพบว่าสิ่งที่ตนเองอยากเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ชื่นชอบจริงๆ หรือเปล่า 

การเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้อย่างอิสระ จึงอาจคล้ายๆ กับการเล่นของลูกวัยเตาะแตะ ที่หยิบของเล่นชิ้นนี้ที ชิ้นนั้นที เพื่อทดสอบดูว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไร และพวกเขาชอบมันหรือไม่ 

ดังนั้นอิสระในการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ จึงเป็นเหมือนการทดลองไปเรื่อยๆ ว่าสิ่งเหล่านั้น “ใช่” สำหรับเราหรือเปล่า เพราะในโลกใบนี้มีหลายอย่างที่ยังไม่เคยรู้ และการได้ทดลองในขณะที่ยังมีโอกาส จึงช่วยให้เด็กๆ ค้นพบตัวตนได้ง่ายขึ้น

บทบาทพ่อแม่ช่วยลูกเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด

สำหรับผู้ใหญ่อย่างเราๆ โดยเฉพาะคนเป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง เมื่อส่งลูกเรียนพิเศษอะไรสักอย่าง ก็มักคาดหวังว่าอย่างน้อยๆ ลูกจะนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตอย่างเป็นชิ้นเป็นอัน

แต่หากต้องการช่วยให้ลูกเรียนรู้อย่างอิสระ พ่อแม่อาจต้องลดความคาดหวังลง เปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่า ถึงแม้ลูกอาจไม่ได้นำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้อย่างจริงๆ จัง แต่อย่างน้อยๆ ลูกก็ได้ค้นพบว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะสำหรับเขาอาจจะในตอนนี้ แต่ไม่แน่ว่าสิ่งที่เรียนไปอาจมีประโยชน์ในอนาคตก็เป็นได้

สิ่งที่พ่อแม่ทำได้คือ อาจลงเรียนคอร์สสั้นๆ หรือคอร์สทดลองเรียน หรือหากพ่อแม่ผู้ปกครองบ้านไหนพอมีเวลามีทักษะในเรื่องที่ลูกสนใจ ก็อาจลองสอนลูกเอง ชวนลูกทำกิจกรรมเองที่บ้านเพื่อดูว่าลูกชอบและควรต่อยอดต่อไปหรือไม่ 

สุดท้ายแล้ว ผู้ใหญ่ไม่ควรกดดันเด็กๆ ให้เลือกเส้นทางในชีวิตเร็วเกินไป เพราะนั่นอาจเท่ากับว่าคุณกำลังปิดประตูแห่งโอกาสความเป็นไปได้อื่นๆ ที่มีอยู่มากมายบนโลกใบนี้

แหล่งอ้างอิง (Sources):

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy
ภาษาและการสื่อสาร
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใครว่ายาก? หากเราเข้าใจ และสื่อสารมันจากความรู้สึก และไม่ต้องกังวลจนเกินไป ในคอร์สเรียนนี้เราจ ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
ด้านความสัมพันธ์ การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

ออทิสติก เป็นความผิดปกติของพัฒนาการเด็กรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว โดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะทางสังคมและการสื่อคว ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก
Starfish Academy

ทักษะชีวิตสำหรับเด็กออทิสติก

Starfish Academy
3019 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1663 ผู้เรียน

Related Videos

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01
Starfish Academy

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

Starfish Academy
96 views • 2 ปีที่แล้ว
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก
41:00
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก

Starfish Academy
171 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.2 | : คำพูดกดทับที่ครูและผู้ปกครองไม่ควรใช้กับเด็ก
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
378 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
การเดินทางของแม่ เมื่อฉันเป็น “พื้นที่ปลอดภัยของบ้าน”
30:16
Starfish Academy

การเดินทางของแม่ เมื่อฉันเป็น “พื้นที่ปลอดภัยของบ้าน”

Starfish Academy
75 views • 1 ปีที่แล้ว
การเดินทางของแม่ เมื่อฉันเป็น “พื้นที่ปลอดภัยของบ้าน”