เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ

FutureEd Fest
FutureEd Fest 583 views • 7 เดือนที่แล้ว
เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ

7 คำถามสำคัญสู่การเป็นครูมืออาชีพ

  1. คำตอบของคำถามแรก คือการถามว่า “เรารักการเป็นครูจริงหรือไม่” เราต้องพยายามหาคำตอบให้กับคำถามของตัวเอง
  2. การเรียนรู้และความเข้าใจ คือ การพบเจอเหตุการณ์ที่คาดคิดและไม่คาดคิด เช่น ภาระงานเยอะ ปัญหาเพื่อนครูอยากให้ขอให้พิจารณาเป้าหมายแรก คือ เรารักการเป็นครูจริงหรือไม่และจะช่วยให้เราก้าวข้าวอุปสรรคได้
  3. โอกาสและการพิสูจน์ตัวเองด้วยศักยภาพที่มี คือ การไขว่คว้าหาโอกาสต่างๆ ด้วยตัวเองเพื่อนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น การเป็นครูไม่ใช่ความสำเร็จของตนเอง แต่ต้องเป็นความสำเร็จของนักเรียน
  4. การค้นหาคำตอบอีกครั้ง คือ การหาคำตอบอีกครั้งให้แก่ตัวเองว่าเรารักการเป็นครูจริงไหมเพราะระยะเวลาของการเป็นครูอาจทำให้เราสับสนเพราะฉะนั้นการการคำถามกับตัวเองอีกครั้งจะช่วยให้เราเจอคำตอบที่ชัดขึ้น
  5. การแบ่งปันและการเติมเต็ม หมายถึง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูท่านอื่น
  6. เป้าหมายสุดท้าย หมายถึง ความสำเร็จมาอาศัยองค์ประกอบทั้งบวกและลบ และถามตัวเองว่า “ความสุขสุดท้ายของเราคืออะไร”
  7. การกลับไปสู่จุดเริ่มต้น “ความรู้สึกสุดท้ายของครู คือ ความภูมิใจ” เพราะความรู้และความทรงจำเท่านั้นที่จะหลงเหลืออยู่

สรุปสุดท้าย คือ นักเรียนจะจำสิ่งที่ครูสอนไม่ได้แต่สิ่งที่เขาจำได้ไม่ลืมคือความรู้สึกที่ครูสร้างให้เขาในห้องเรียน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1636 ผู้เรียน
Future Ready
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เป็นครูยุคใหม่ทักษะอะไรบ้างที่ต้องมี

มาเตรียมความพร้อมกับการเป็นครูในยุคใหม่ ทั้งผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นสายอาชีพครู หรือผู้ที่เป็นครูอยู่แล้วมาร่วมอัปเดตทักษะที่ครูยุคใหม่จะ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เป็นครูยุคใหม่ทักษะอะไรบ้างที่ต้องมี
Starfish Academy

เป็นครูยุคใหม่ทักษะอะไรบ้างที่ต้องมี

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

เนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และเด็กจำเป็นต้องเรียนที่บ้าน Learning box ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)
Starfish Academy

การออกแบบกล่องเพื่อการเรียนรู้ (Learning Box)

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
334 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
01:26:10

ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ

199 views • 8 เดือนที่แล้ว
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน วPA ในสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
485 views • 1 ปีที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
509 views • 10 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA