ทักษะอาชีพที่ต้องมีในการทำงาน จัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ก็สำคัญ

Starfish Academy
Starfish Academy 25604 views • 10 เดือนที่แล้ว
ทักษะอาชีพที่ต้องมีในการทำงาน จัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ก็สำคัญ

การเรียนรู้ ทักษะอาชีพใหม่ ๆ เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ในการทำงานทุกสาขาอาชีพ ไม่เพียงต้องฝึกทำความเข้าใจเหตุการณ์จากหลายแง่มุม ยังต้องคิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้มากที่สุดด้วย ซึ่งส่งผลต่อร่างกายและจิตใจทำให้เกิดความเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัว คนทำงานจึงต้องจัดการกับอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสมด้วย 

ลับทักษะชีวิตและ ทักษะอาชีพ ให้เฉียบคม เพื่อความสำเร็จในชีวิต

ในมุมมองของคนทำงานต้องหมั่นพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ขวนขวายให้มากเพื่อให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน แต่ปัญหาก็คือ พบว่าบ่อยครั้งที่คนเราจัดการกับอารมณ์และความเครียดของตัวเองได้ไม่ดีนัก “ทักษะ การควบคุมตัวเอง” หรือ “Self Control” คือทักษะสำคัญที่เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ ความหมายของ ทักษะ Self Control คือความสามารถในการเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง ๆ พร้อมจัดการและรับมือกับอารมณ์และความเครียดของตัวเองอย่างเหมาะสม 

ทักษะ การควบคุมตัวเอง ที่คนทำงานมืออาชีพควรมี ดังนี้

  1. ฟังให้เข้าใจ มีความคิดไตร่ตรอง ทักษะการฟังที่ดีเป็นพื้นฐานของความเข้าใจ คุยกับคนอื่นราบรื่น ทำงานเป็นทีมเวิร์ก ร่วมคิดตัดสินใจจัดการปัญหารอบด้านอย่างเหมาะสม
  2. คิดรอบคอบ อดทน และมีเหตุผล เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจจัดการกับปัญหา อย่าปล่อยให้อารมณ์นำความคิด ต้องมีความอดทน มีเหตุผลและความยับยั้งชั่งใจ จึงจะแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและทันท่วงที
  3. มีสมาธิจดจ่อ จัดสรรเวลาอย่างลงตัว คนที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีคือคนที่มีสมาธิจดจ่อ จัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม ผ่านพ้นช่วงวุ่น ๆ งานล้นมือไปได้ สามารถทำสิ่งต่าง ๆ สำเร็จตามเป้าหมายและทำงานส่งตรงเวลา รับรู้และเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกและความต้องการของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามแรงกระตุ้นจากทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้สำเร็จตามเป้าหมาย
  4. รู้จักปรับตัว จัดการกับปัญหาได้ คนทำงานต้องคิดถี่ถ้วน คิดรอบด้าน และฝึกฝนทักษะจัดการกับปัญหาอย่างเด็ดขาด สามารถหาทางออกเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนต่าง ๆ ได้ รู้จักยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดี

ทักษะ Self Control คืออะไร สำคัญกับชีวิตของเราอย่างไร

ทักษะ การควบคุมตัวเอง ในลักษณะที่ว่า “รู้ว่าไม่ดีไม่ทำ รู้ว่าดีค่อยทำ” เรียกว่าเป็นคนมีวินัย รู้จักควบคุมตนเองได้จนเป็นนิสัย ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและมีสติอยู่กับตัวเสมอ ไม่ใช้ชีวิตตามใจ มีความรับผิดชอบต่อตนเองรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย การควบคุมตัวเอง คือ “การเอาชนะใจตนเอง” เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นนิสัยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

สรุปโดยรวม บุคลิกของผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์ คือ

  • รู้จักอดทนอดกลั้น สามารถจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ดี 
  • รู้จักฟังด้วยสติ ไม่ด่วนตัดสิน มีความยับยั้งชั่งใจ ไม่ด่วนตอบโต้
  • รู้ว่าอะไรควรทำทันที ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ไม่ผัดผ่อนงานจนติดเป็นนิสัย
  • รู้ว่าความเพียรพยายาม เรียนรู้และพัฒนาตนตลอดเวลา จะสำเร็จและเอาชนะอุปสรรคได้
  • รู้จักปรับตัว เปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ทักษะการควบคุมตัวเอง จะช่วยให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าการใช้วิธีทางอารมณ์ที่ไม่มีเหตุผลและไม่มีประสิทธิภาพ

7 เคล็ดลับ การควบคุมตัวเอง “ใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์”

เทคนิคจัดการอารมณ์และความคิดของเรามีวิธีการหลักคือปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นความคิดทางบวก มองปัญหาเป็นบทบาทที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดย “ใช้เหตุผล ไม่ใช้อารมณ์” จะช่วยให้ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ในทุกสถานการณ์ เรามีเคล็ดลับง่าย ๆ 7 ข้อมาแนะนำกัน ดังนี้

1.ทำอะไรให้ช้าลง

เมื่อมีอารมณ์โกรธ หากเราหุนหันพลันแล่นอาจได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำที่ไม่คาดคิดของตัวเอง ลองควบคุมตนเองด้วยการคิดช้าลง พูดช้าลง เดินช้าลง ทำช้าลง เก็บอารมณ์ทางลบเอาไว้ในใจก่อน ตนเองจะไม่เดือดร้อนจากความโกรธและการกระทำหุนหันพลันแล่นเพียงเสี้ยววินาที

2.ควบคุมการหายใจ

เมื่อเรามีอารมณ์โกรธ ควรเริ่มควบคุมการหายใจเข้าออกอย่างผ่อนคลาย ไม่หายใจถี่จนทำให้หัวใจเต้นแรง กล้ามเนื้อเกร็งจากความเครียด เมื่อมีสติรับรู้ลมหายใจเข้าออกจนรู้สึกผ่อนคลายขึ้น ทำใจให้นิ่งจะสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีด้วย

3.อย่าตัดสินใจอะไร ถ้ายังโกรธอยู่

คนเราเวลาโกรธจะไม่รู้ตัว ควบคุมอารมณ์ได้ยาก และอยากพูดคำแรง ๆ ระบายออกไป ส่งผลให้ตัดสินใจพลาดจนต้องมาเสียใจในภายหลัง ดังนั้น ถ้ารู้สึกโกรธต้องรอจนกว่าจะมีสติรู้สึกตัวสามารถควบคุมอารมณ์โกรธเอาไว้ได้ พอความหงุดหงิดลดลงแล้วจะมีเหตุผลและตัดสินใจได้ดีขึ้น 

4.หากิจกรรมทำให้อารมณ์เย็นลง

ถ้าเราไม่มีสติจะทำอะไร ๆ โดยไม่มีเหตุผล ลองนับเลขในใจ นับ 1 ถึง 10 พร้อมกับหายใจเข้า-ออกลึก ๆ ช้า ๆ ช่วยให้ใจเย็นลง แล้วค่อยหากิจกรรมอื่นทำให้เกิดความผ่อนคลายระบายอารมณ์ให้เย็นลง เช่น ดูหนัง ฟังเพลง พูดคุยและทำกิจกรรมกับเพื่อน เพื่อเพิ่มพลังด้านบวก

5.คิดเชิงบวก

เมื่อคิดในทางบวกจะทำให้รู้สึกว่าโอเค ความเครียดและความกังวลลดลง เลิกมองโลกในแง่ร้าย หากไม่ควบคุมอารมณ์ให้อยู่ อาจเกิดความทุกข์ใจ ท้อแท้สิ้นหวังและซึมเศร้า การคิดบวกมีประโยชน์ช่วยให้ควบคุมอารมณ์ได้ดีและมองปัญหาข้างหน้าเป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงชีวิตให้ดีขึ้น

6.คิดถึงคนอื่นด้วย

ปรับเปลี่ยนมุมมอง เวลาโกรธต้องไม่นึกถึงแต่ตัวเอง ต้องนึกถึงคนรอบข้างด้วย หากควบคุมอารมณ์ไม่ได้ควรปลีกตัวออกจากสถานการณ์ตึงเครียด รอให้ใจเย็นลงก่อนเพื่อไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนจากการใช้อารมณ์ของเรา

7.ทำใจให้รู้จักอภัย

มองข้ามสิ่งเล็กน้อยที่ทำให้อารมณ์ขุ่นมัว ทำให้มีความเป็นมืออาชีพ ทำอะไร ๆ ได้ง่ายขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคจนก้าวไปสู่ความสำเร็จได้

การรู้เท่าทันอารมณ์คือวิธีการแก้ปัญหาที่ดี อย่าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล จะช่วยให้ควบคุมจัดการกับอารมณ์และความเครียดได้ผลดี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการทำงานหรือการใช้ชีวิต ก็สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

อ้างอิง:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทรนด์การทํางานยุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:30 ชั่วโมง

5 เมนูเพื่อสุขภาพสร้างอาชีพ ลงทุนน้อยกำไรเยอะ

สำหรับผู้ที่สนใจรักสุขภาพและกำลังมองหาอาชีพเสริมทำหลังเลิกงานหรือหารายได้เสริมในวันหยุดก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองวันนี้ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
5 เมนูเพื่อสุขภาพสร้างอาชีพ ลงทุนน้อยกำไรเยอะ
Starfish Academy

5 เมนูเพื่อสุขภาพสร้างอาชีพ ลงทุนน้อยกำไรเยอะ

Starfish Academy

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

เมนูของว่างรองท้อง สูตรสร้างอาชีพ

ใครที่กำลังต้องการหาไอเดียทำอาหารว่าง เพื่อสร้างอาชีพ ทำกำไรแบบง่ายๆสำหรับมือใหม่ ใช้ทุนน้อย และใช้อุปกรณ์ที่สามารถหาได้ที่บ้าน ...

Starfish Labz
Starfish Labz
เมนูของว่างรองท้อง สูตรสร้างอาชีพ
Starfish Labz

เมนูของว่างรองท้อง สูตรสร้างอาชีพ

Starfish Labz

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1582 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5840 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
48906 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
983 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต