สอนภาษาอังกฤษให้สนุกแบบไม่รู้ตัว สไตล์ครูนาดิร

Starfish Academy
Starfish Academy 833 views • 1 เดือนที่แล้ว
สอนภาษาอังกฤษให้สนุกแบบไม่รู้ตัว สไตล์ครูนาดิร

Starfish Labz นำเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้สนุก จากการถอดบทสัมภาษณ์ครูนาดิร โยธาสมุทร สอนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี สำนักงานเขตบางพลัด มาฝากกันค่ะ

ครูนาดิรเล่าให้ฟังถึงปัญหาที่พบเจอจากการสอนภาษาอังกฤษว่า “เด็กไม่เห็นเป้าหมายของการใช้ภาษาอังกฤษ นี่คือปัญหาใหญ่และเป็นปัญหาหลักของการที่นักเรียนไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ” ครูนาดิรจึงเสริมต่อว่า ดังนั้น วิธีการเริ่มต้นที่ทำให้นักเรียนรักภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถทำได้ดังนี้

  1. Show don’t tell (ไม่ต้องพูด แต่ทำให้ดู) : อันดับแรกคือครูจะต้อง ‘ทำ’ ให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์ของภาษาอังกฤษให้ได้ ไม่ใช่แค่พูดว่าภาษาอังกฤษมันดีเฉยๆ แต่ต้องแสดงให้ดู เช่น การทำให้ดูว่าเมื่อเราใช้ภาษาอังกฤษจะช่วยเปิดโอกาสให้เราเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพมากยิ่ง เปิดโอกาสให้เราได้ไปเมืองนอก หรือการปรับฟังค์ชั่นภาษาในมือถือให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อทำให้นักเรียนเข้าใจว่า ‘เรียนแล้วต้องได้ใช้’ เพราะจริงๆ ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเราเสมอ
  2. ใช้เกมเป็นสื่อในการสอนและแทรกเนื้อหาเข้าไป : การใช้เกมจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมกัน เรียนโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเรียนอยู่ เช่น วันนี้เรียนเรื่องบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนใหม่ เขาเรียนเรื่องนี้ไปแล้ว ครูนำเรื่องนี้กลับมาทำกิจกรรมอีกครั้ง ซึ่งพบว่าเด็กๆ ชอบมาก โดยใช้เกมที่ชื่อว่า ‘among us’ เป็นเกมออนไลน์ ในเกมจะมีภารกิจ แล้วครูจะแทรกเนื้อหาเข้าไปตรงการทำภารกิจนั้น นอกจากนี้ การใช้เกมจะช่วยทำให้นักเรียนที่เรียนไม่ทันเพื่อน หรือเรียนรู้ได้ช้ากลับมามีส่วนร่วมกับเพื่อนได้อีกครั้ง เพราะเกมทำให้ทุกคนกระตือรือร้น แต่สิ่งที่สำคัญคือ ครูต้องสามารถสรุปการเรียนรู้ให้ได้ ไม่ใช่แค่สนุก แต่นักเรียนไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองกำลังเรียนรู้
  3. แทรกการปรับพฤติกรรมเชิงบวกเข้าไปในเกม : การจะปรับพฤติกรรมนักเรียน แค่บอกเฉยๆ อาจจะไม่ช่วยให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันที เพราะเขาอาจจะไม่เห็นว่าตนเองทำผิดอย่างไร แต่เมื่อนักเรียนเล่นเกม พฤติกรรมจะออกมาชัดเจนที่สุด เช่น เวลาเล่นเกม เด็กจะเสียงดัง ครูจะแทรกเรื่องมารยาท และการอยู่ร่วมกันเข้าไปในขณะที่สอนได้ทันที
  4. บูรณาการภาษาอังกฤษกับ STEAM Design Process : หากเริ่มต้นจากการตั้งคำถาม จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ได้มากขึ้น ครูนาดิซได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนคนหนึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมาหลังจากที่ได้นำกระบวนการ STEAM Design Process ไปทดลองใช้ในคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากนักเรียนที่ไม่สนใจ เขาเกิดแรงจูงใจในการเรียนแบบมีนัยยะสำคัญ ครูนาดิซจึงวางแผนว่าปีนี้จะนำไปใช้ในวิชาการอังกฤษ เริ่มจากการคิดโจทย์ปัญหาเป็นภาษาอังกฤษ เช่น การสร้าง theme ที่เกาะกระแสข่าว (วันพืชมงคล) แล้วให้นักเรียนสร้างผลงานโดยใช้เมล็ดพันธ์พืช และผสมผสานคำศัพท์ภาษาอังกฤษเข้าไป เป็นต้น
  5. ไม่ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก : ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสาร เราใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ครูไม่ควรลงลึก หรือเน้นวิชาการมากจนนักเรียนไม่อยากพูดภาษาอังกฤษ แต่ต้องเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน และนำไปใช้ได้จริง
  6. เป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียน (Model) : ครูควรเป็นต้นแบบในการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เช่น การตั้งฟังค์ชั่นภาษาในมือถือให้เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อนักเรียนมาเห็นจะรู้สึกว่านี่คือการนำไปใช้ และพยายามทำให้นักเรียนเห็นว่าภาษาอังกฤษจะเปิดโลกกว้างให้กับเขา เช่น การเข้าถึงสื่อที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และหลากหลายกว่า เป็นต้น

 หวังว่าคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษทุกท่านจะได้รับประโยชน์ และสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะ Starfish Labz ขอขอบคุณครูนาดิร ที่มาร่วมแบ่งปันเทคนิคดีๆ ในการสอนภาษาอังกฤษให้สนุกกันค่ะ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์
basic
3:00 ชั่วโมง

Classroom language เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ฉบับนำไปใช้ได้จริง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เกร็ง ไม่มั่นใจ เวลาที่ต้องพูดภาษาอังกฤษคอร์สนี้จะมาชวนทุกคนปลดล๊อคความกลัวปรับ Mindset พร้อมสร้างคว ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Classroom language เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ฉบับนำไปใช้ได้จริง
Starfish Academy

Classroom language เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ฉบับนำไปใช้ได้จริง

Starfish Academy

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

เจาะลึกสอบ TCAS

การสอบ TCAS ที่ควรรู้ในแต่ละปีเริ่มเตรียมตัวสอบกันด้วยประเด็นอะไร และสอบอะไร ลองมาดูกันว่ามีประเด็นไหนเกี่ยวกับการสอบ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เจาะลึกสอบ TCAS
Starfish Academy

เจาะลึกสอบ TCAS

Starfish Academy
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
3:00 ชั่วโมง

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ใครว่ายาก? หากเราเข้าใจ และสื่อสารมันจากความรู้สึก และไม่ต้องกังวลจนเกินไป ในคอร์สเรียนนี้เราจ ...

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)
How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ
ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

How to พูดอังกฤษยังไงให้เป๊ะ แบบไม่เน้นท่องจำ

ศรีชัยยะพรกณก กิจเวชเจริญ (อ.บี)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:30 ชั่วโมง

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

วันนี้ Starfish Labz มีเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้ครูผู้สอนได้เทคนิคการออกแบบกิจกรรมใน Booklet ให้มีความน่าสนใจ สร้างสรร ...

นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)
นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!
นจรส  ศิริขรรแสง (ครูเจ)

นวัตกรรม Booklet ทำอย่างไรให้ ว้าว!

นจรส ศิริขรรแสง (ครูเจ)

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
251 views • 3 เดือนที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
352 views • 10 เดือนที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
"แรงบันดาลใจจากวันที่ไม่ผ่าน วPA สู่ความสำเร็จในวันนี้"
01:46

"แรงบันดาลใจจากวันที่ไม่ผ่าน วPA สู่ความสำเร็จในวันนี้"

8 views • 2 วันที่แล้ว
"แรงบันดาลใจจากวันที่ไม่ผ่าน วPA สู่ความสำเร็จในวันนี้"
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน
01:12:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน

Starfish Academy
282 views • 3 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ 3 ผ่าน