เคล็ด (ไม่) ลับสร้างสื่อง่ายๆใครๆก็อยากเรียนซ้ำ Tiktok

Starfish Academy
Starfish Academy 1300 views • 1 ปีที่แล้ว
เคล็ด (ไม่) ลับสร้างสื่อง่ายๆใครๆก็อยากเรียนซ้ำ Tiktok

สื่อการสอนเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะช่วยกระตุ้นความสนใจให้นักเรียน สามารถเร้าความสนใจของนักเรียนได้ และสามารถเป็นขั้นนำในการเข้าสู่บทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เรียนจำได้อย่างแม่นยำ และช่วยส่งเสริมการคิด และการแก้ปัญหาในขบวนการเรียนรู้ของนักเรียนได้

การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการสื่อการสอนที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น Google Earth , Google Maps, kahoots , TikTok, Facebook, YouTube , Canva  เป็นต้น ซึ่งทำให้นักเรียนสนุกสนาน และมีความสนใจในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสร้างสื่อการสอน TikTok  ง่ายๆใครๆก็ทำได้ 

โดยการทำคลิปที่ตัวเองถนัด และตัวเองสนใจ จนสามารถนำมาประยุกต์กลายเป็นสื่อการสอนที่มีคุณภาพได้  TikTok ถือเป็นแพลตฟอร์ม Social Media ที่มีจุดเด่นคือ การสร้างและแชร์วิดีโอสั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น คลิปเต้นสั้นๆ ลิปซิงค์เพลง สร้างคอนเทนต์ตลก เฮฮา  หรือการทำ Challenge ต่างๆ เป็นต้น ที่สำคัญต้องอย่าลืมการเป็นตัวของตัวเอง สร้างในสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่ ที่ตัวเองถนัดจะทำให้สร้างสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักคือเนื้อหาสาระที่ต้องถูกต้อง  ไม่ต้องสนใจในเรื่องโลเคชั่น หรือเวลา คุณครูสามารถสร้างได้ทุกเวลาทุกโอกาส แต่ต้องมีความเข้าใจในเรื่องที่จะสื่ออกมาให้นักเรียนเข้าใจจนเกิดการเรียนรู้  

จุดเด่นของ TikTok กับการนำมาประยุกต์กับการเรียนการสอน

1. TikTok ใช้ระยะเวลาที่สั้นและตรงประเด็น ทำให้ดึงความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

2. TikTok มีรูปแบบการสร้างสรรค์วิดีโอที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจ

3. คุณครูควรสอดแทรกการเรียนการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ว่าสื่อ TikTok ไหนที่มีคุณภาพและไม่มีคุณภาพ คลิปไหนที่มีประโยชน์สามารถใช้ในการเรียนรู้ได้ 

4. TikTok สามารถดาวน์โหลดได้ง่าย เช่น อุปกรณ์ มือถือ ดังนั้น ผู้เรียนทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง TikTok กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก

เคล็ดไม่ลับการสร้างสื่อ TikTok   หรือช่องทางสื่อต่างๆ  

การตัดต่อคลิปวิดิโอย่างมีคุณภาพให้โหลด Application (แอปพลิเคชัน) InShot  ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในมือถือ ใช้ตัดต่อวิดีโอมืออาชีพ และแต่งรูป  คุณครูสามารถเพิ่มเพลงลงในวิดีโอ เพิ่มข้อความบนวิดีโอ พลิกและหมุนวิดีโอ สามารถครอบตัดวิดีโอได้อย่างง่ายดาย ส่งออกโดยไม่สูญเสียคุณภาพ และแชร์วิดีโอของคุณไปยัง TikTok ทำสื่อการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และกระตุ้นความสนใจสำหรับผู้เรียน 

สื่ออีกชนิดหนึ่งคือ Facebook Reels เป็นวิดีโอสั้นๆ ที่สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจซึ่งทาง Facebook ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะทำการแข่งขันกับ   TikTok โดยใน Facebook Reels  เป็นวิดีโอจะมีทั้งเพลง เอ็ฟเฟ็กต์ ข้อความ และลูกเล่นอื่นๆ อีกมากมาย และตอนนี้สามารถสร้างวิดีโอเหล่านั้นบนแอป Facebook บนอุปกรณ์มือถือได้อย่างง่ายๆ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ 

นอกจากนี้แอปพลิเคชัน ที่จะช่วยคุณครูในการตัดต่อคลิปได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพคือ InShot เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถ แยกคลิป ตัดแต่ง หมุน ใช้ฟิลเตอร์และเอฟเฟกต์ เพิ่มสติกเกอร์ การเคลื่อนไหวช้าหรือเร็ว การเปลี่ยนภาพ พื้นหลังเบลอ รวมทั้งกำหนดค่าเสียงและเพิ่มเอฟเฟกต์เสียงได้ สิ่งสำคัญมากของ InShot คุณครูสามารถเพิ่มข้อความ กราฟิก และรูปภาพ ในลักษณะอื่นๆ ได้ อีกทั้งคุณครูสามารถปรับเปลี่ยนสี และขนาดของข้อความเหล่านี้ หรือแม้กระทั่งเพิ่ม ไอคอนเคลื่อนไหวได้อย่างสวยงาม แล้วนำไปใส่ใน TikTok เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์   

เห็นได้ว่า สิ่งสำคัญที่ทำให้การช่วยเหลือนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน ตื่นเต้นเร้าใจและมีคุณภาพอาจจะมีสื่อการสอนที่หลากหลาย กำลังเป็นที่สนใจ มีความทันสมัย  เช่น Tiktok  ที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย คุณครูสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ    ทั้งนี้ สามารถรับฟังเพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

คุณครูอานนท์ แซ่เต็ง

คุณครูวิชาการภาษาไทยและสังคม

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านความสัมพันธ์
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

เครื่องมือครูในการประเมินผู้เรียนประกอบไปด้วย แอปพลิเคชัน 4 แอปพลิเคชัน คือ Kahoot Plicker , Quizzes , และ Cla ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือประเมินผู้เรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish แหล่งเครื่องมือช่วยครูในจัดการชั้นเรียนที่หลากหลาย เช่น Starfish Labz, Starfish Class แบบเว็บไซต์ และแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - แหล่งเครื่องมือช่วยครูจัดการชั้นเรียน

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
1461 ผู้เรียน

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
374 views • 2 ปีที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5505 views • 11 เดือนที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
02:08
Starfish Academy

สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning

Starfish Academy
15376 views • 11 เดือนที่แล้ว
สอนคณิตให้เป็นเรื่องสนุกด้วย การสอนแบบ active learning
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
386 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว