ตั้งวงเล่า "เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู"

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
18 views

"เมื่อครูไม่ได้ทำหน้าที่ครู" การพูดคุยเสวนา กับทิศทาง แนวทาง ปัญหา และสถานการณ์ในปัจจุบันที่ครูไม่ใช่ทำหน้าที่แค่เพียงเป็นครูเท่านั้น