ดร.เพลิน "เตรียมความพร้อม รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก"

Starfish Academy
โดย : Starfish Academy
880 views

ดร.เพลิน ประทุมมาศ พรชำนิ The Rainbow Room ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พูดถึงการสังเกต การเตรียมความพร้อม การดูแล การรู้ถึงพัฒนาการ การเรียนรู้ของเด็ก

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน