มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2 ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา ภายใต้โครงการ Starfish Future Labz

1 เดือนที่แล้ว
154 views
โดย Starfish Labz
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2 ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา ภายใต้โครงการ Starfish Future Labz

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม นำโดยคุณโยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมทีมโค้ชจาก Starfish Academy จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา” 

โดยมีผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนที่เข้าร่วมงโครงการ Starfish Future Labz ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารโรงเรียนให้ตอบโจทย์กับการเรียนรู้สมัยใหม่ และการพัฒนาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ เพื่อพัฒนาห้องเรียน พัฒนาโรงเรียน ให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มี ศน.ราเมศร นามวงศา ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์, 

นายกุศล มีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม และนายยุงยทธ สงพะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิดของผู้บริหารยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในยุคเทคโนโลยี และการนำมาเป็นแนวทางในการวางเป้าหมาย พัฒนาโรงเรียนและสนับสนุน ช่วยเหลือคุณครู รวมไปถึงวิธีการจัดการความแตกต่างของครู ไม่ว่าจะเป็นครูรุ่นเก่า รุ่นใหม่ ครูที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง กับครูที่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ และพร้อมสนับสนุน ส่งเสริมให้ศึกษาหาความรู้ในแพลตฟอร์ม Starfish Labz เพื่อมาใช้จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

ข่าวที่เปิดอ่านมากที่สุด

Starfish Education นำทีมจัดกิจกรรม "Makerspace Day ครั้งที่ 2" ให้โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

04.11.22

Starfish Education รวมพลังพร้อมสร้างครูแกนนำ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Makerspace Day

24.11.22

Starfish Education จัด Workshop การประเมินทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ด้วย Starfish Class ให้ครูในเขตกรุงเทพมหานคร

28.10.22

3 องค์กรภาคีเครือข่าย เปิดตัวและต้อนรับครูฮีโร่ Season #3 ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 30 ท่าน

08.11.22

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมกับ ยูนิเซฟ และ กสศ. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ฟื้นฟูภาวะความถดถอยของผู้เรียน จังหวัดสมุทรสาคร

02.11.22

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จัดกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2 ลดภาวะการเรียนรู้ถดถอยและฟื้นฟูการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

22.10.22