นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

ผ่านไปแล้ว
April 23rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พัฒนาสมรรถนะครู และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ครูทศพร
ครูทศพร
Written by: 23.04.2022

นายอิสระ
นายอิสระ
Written by: 23.04.2022

นางสาวจุฑามาศ
นางสาวจุฑามาศ
Written by: 23.04.2022

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 23.04.2022

คมกริช
คมกริช
Written by: 23.04.2022

Uncharee
Uncharee
Written by: 23.04.2022

ได้ความรู้ในการจัดทำ e-Portfolio

นางสาวเนตรนภา
นางสาวเนตรนภา
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้มากจะนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในสายงานค่ะและขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้ในครั้งนี้ค่ะ

b.b
b.b
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้ที่ดีมากๆและนำไปประยุกต์ได้

วลัยพร
วลัยพร
Written by: 23.04.2022

สวลี
สวลี
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาครู การใช้งาน Starfish Labz Starfish Class

นิอร
นิอร
Written by: 23.04.2022

-

นางสาวพจนีย์
นางสาวพจนีย์
Written by: 23.04.2022

เป็นกิจกรรมที่ดี และมีประโยชน์

ศิววิชญ์
ศิววิชญ์
Written by: 23.04.2022

นางสาวชนิดาภา
นางสาวชนิดาภา
Written by: 23.04.2022

เรียนรู้การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21

นางสาววรรษวีร์
นางสาววรรษวีร์
Written by: 23.04.2022

ได้ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีที่ดีขึ้น

Suneerat
Suneerat
Written by: 23.04.2022

นางสาวสุพัตรา
นางสาวสุพัตรา
Written by: 23.04.2022

วนัญญา
วนัญญา
Written by: 23.04.2022

การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

นางนัดทชา
นางนัดทชา
Written by: 23.04.2022

ได้ดีมากขึ้น

อุกฤษ
อุกฤษ
Written by: 23.04.2022