นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

ผ่านไปแล้ว
April 23rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พัฒนาสมรรถนะครู และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

จักรพงษ์
จักรพงษ์
Written by: 23.04.2022

ได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของ starfishlabz.com

นายหะหมะ
นายหะหมะ
Written by: 23.04.2022

นางสิริกร
นางสิริกร
Written by: 23.04.2022

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 23.04.2022

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 23.04.2022

ได้รับการจัดการเรียนยุคโควิด สำคัญมาก

นายวุฒิพงศ์
นายวุฒิพงศ์
Written by: 23.04.2022

-

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 23.04.2022

สิริรัตน์
สิริรัตน์
Written by: 23.04.2022

นวัตกรรม

นางสาว​สุกัญญา
นางสาว​สุกัญญา
Written by: 23.04.2022

เบญจวรรณ์
เบญจวรรณ์
Written by: 23.04.2022

ได้เรียนรู้เรื่องทำแฟ้มสะสมผลงาน

สุคนธ์
สุคนธ์
Written by: 23.04.2022

ได้ความรู้ในการทำแฟ้มสะสมผลงาน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎาภรณ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชฎาภรณ์
Written by: 23.04.2022

ได้เรียนรู้แนวทางในการประเมินสมรรถนะนักเรียน

ณัฐภัสสร
ณัฐภัสสร
Written by: 23.04.2022

Ok good

ปี
ปี
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้ นำมาใช้ในการเรียนการสอน

นางสาวมุกดา
นางสาวมุกดา
Written by: 23.04.2022

ได้ความรู้เพิ่มขึ้น

ณัฐวุฒิ
ณัฐวุฒิ
Written by: 23.04.2022

วิทยากรมีความรู้ถ่ายทอดได้ชัดเจน

อินอาม
อินอาม
Written by: 23.04.2022

เป็นความรู้ที่ดีมากค่ะ

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 23.04.2022

นายผลิน
นายผลิน
Written by: 23.04.2022

-

นางสาวอารีรัตน์
นางสาวอารีรัตน์
Written by: 23.04.2022