นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

ผ่านไปแล้ว
April 23rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พัฒนาสมรรถนะครู และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวสมเด็ด
นางสาวสมเด็ด
Written by: 23.04.2022

การเรียนการสอนแบบออนไลน์

นางสาวสิรินุช
นางสาวสิรินุช
Written by: 23.04.2022

มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ starfish

minny
minny
Written by: 23.04.2022

กิจกรรมน่าสนใจ วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้น่าสนใจ เข้าใจง่ายค่ะ

อรนิสา
อรนิสา
Written by: 23.04.2022

ความรู้ใหม่ๆ

อีฟฟาอ์
อีฟฟาอ์
Written by: 23.04.2022

กุลณัฐ
กุลณัฐ
Written by: 23.04.2022

ได้เรียนรู้วิธีการและเครื่องมือใหม่ๆสำหรับจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิตอล

วิปัศยา
วิปัศยา
Written by: 23.04.2022

นางจันทิมา
นางจันทิมา
Written by: 23.04.2022

ปรับใช้ในการสอนออนไลน์ได้ดี

นางสาวฐิติพร
นางสาวฐิติพร
Written by: 23.04.2022

นางสาวศิริวรรณ
นางสาวศิริวรรณ
Written by: 23.04.2022

ประสบการณ์ที่ดี

นางสาวคามีซะห์
นางสาวคามีซะห์
Written by: 23.04.2022

ได้ความรู้เกี่นวกับการสร้างห้องเรียนแบบออนไลน์​ ได้ความรู้แบบเรียนรุ้ที่บ้าน

พลอยมณี
พลอยมณี
Written by: 23.04.2022

ณรัญธร
ณรัญธร
Written by: 23.04.2022

นางสาวศิริวรรณ
นางสาวศิริวรรณ
Written by: 23.04.2022

เรียนรู้การเก็บงาน

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 23.04.2022

หนึ่งฤทัย
หนึ่งฤทัย
Written by: 23.04.2022

นายวรพล
นายวรพล
Written by: 23.04.2022

นางสาวอมรรัตน์
นางสาวอมรรัตน์
Written by: 23.04.2022