นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

ผ่านไปแล้ว
April 23rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พัฒนาสมรรถนะครู และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Attanasak
Attanasak
Written by: 23.04.2022

นางสาวสิรพัชร
นางสาวสิรพัชร
Written by: 23.04.2022

นางสาวภัทรานิษฐ์
นางสาวภัทรานิษฐ์
Written by: 23.04.2022

ได้ความรู้ใหม่ในการสร้างห้องเรียน การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน และได้ทราบแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 23.04.2022

Panisara
Panisara
Written by: 23.04.2022

การเข้าถึงและร่วมอบรมออนไลน์ การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานแบบสะดวก รวดเร็ว

ภัทร์ปภาภัทร์
ภัทร์ปภาภัทร์
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น

นางสาวขนิษฐา
นางสาวขนิษฐา
Written by: 23.04.2022

ได้ความรู้ใหม่ๆ เรียนรู้การเข้าระบบของstarfishlabs

นุสรา
นุสรา
Written by: 23.04.2022

มีประโยชน์เป็นอย่างมากค่ะ

อัมพวัน
อัมพวัน
Written by: 23.04.2022

ได้เมคนิคการประเมินผู้เรียน การทำแฟ้มแบบง่าย

นายวิทยา  ทองศรี
นายวิทยา ทองศรี
Written by: 23.04.2022

ได้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างห้องเรียน STARFISH LABZ

กชมน
กชมน
Written by: 23.04.2022

สุชาดา
สุชาดา
Written by: 23.04.2022

กมลาศ
กมลาศ
Written by: 23.04.2022

การนำความรู้ไปปรับใช้

วรรณภา
วรรณภา
Written by: 23.04.2022

ได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยค่ะรูู้้สึกดีที่ได้มีการเเนะนำStarfishlabz ทำให้รู้จักStarfishlabz เเละเข้าถึงได้ง่ายขึ้น..ไม่เช่นนั้นจะไม่รู้ว่าตรงส่วนไหนมีอะไรบ้าง

นางกนกวรรณ
นางกนกวรรณ
Written by: 23.04.2022

ทิพากร
ทิพากร
Written by: 23.04.2022

ดีมาก

Teeraya
Teeraya
Written by: 23.04.2022

-

นางจีรวรรณ
นางจีรวรรณ
Written by: 23.04.2022

Onuma
Onuma
Written by: 23.04.2022

ภัทรดนัย
ภัทรดนัย
Written by: 23.04.2022