นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

ผ่านไปแล้ว
April 23rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พัฒนาสมรรถนะครู และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Chonnitcha
Chonnitcha
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีและการใช้โปรแกรมของ Starfish

มินตรา
มินตรา
Written by: 23.04.2022

ได้ทราบเครื่องมือใหม่ๆในการพัฒนาผู้เรียน

เบญจมาศ
เบญจมาศ
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้กับนักเรียนในโรงเรียนได้

GoOn
GoOn
Written by: 23.04.2022

การสร้างห้องเรียนและประเมินนักเรียน การสร้างแฟ้มสะสมผลงาน

กัณฐินี
กัณฐินี
Written by: 23.04.2022

Tum
Tum
Written by: 23.04.2022

กุลฑีราณัฐ
กุลฑีราณัฐ
Written by: 23.04.2022

ได้เรียนรู้การใช้งานในเว็บไซต์เครือ starfish เพิ่มขึ้น

นายมูฮัมหมัดรอวีย์
นายมูฮัมหมัดรอวีย์
Written by: 23.04.2022

ดีเยี่ยม

นางชนากานต์
นางชนากานต์
Written by: 23.04.2022

ได้ความรู้มากค่ะ

อัยรินทร์
อัยรินทร์
Written by: 23.04.2022

วิริยา
วิริยา
Written by: 23.04.2022

การเรียนรู้ในคอร์สต่างๆ และการสร้างแฟ้มสะสมงาน ในstarfish labZ การสร้างห้องเรียนใน ในstarfish class

ธนาพร
ธนาพร
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้ในการนำไปปรับใช้ใยการจัดการเรียนการสอน ง่ายต่อการสอน

อุทัย
อุทัย
Written by: 23.04.2022

มีความรู้เกี่ยวการกิจกรรม

ธนบัตร
ธนบัตร
Written by: 23.04.2022

นายจตุวงค์
นายจตุวงค์
Written by: 23.04.2022

วราพร
วราพร
Written by: 23.04.2022

KruView
KruView
Written by: 23.04.2022

ครูฟ้า SS
ครูฟ้า SS
Written by: 23.04.2022

ศุภรัตน์
ศุภรัตน์
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนในยุค new normal

ไพโรจน์
ไพโรจน์
Written by: 23.04.2022