นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

ผ่านไปแล้ว
April 23rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พัฒนาสมรรถนะครู และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวอุษา
นางสาวอุษา
Written by: 23.04.2022

การใช้งานระบบ starfish

นางสาว​เจษฎาภรณ์
นางสาว​เจษฎาภรณ์
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ

กนกพร
กนกพร
Written by: 23.04.2022

ได้ความรู้เพิ่มเติมในสอ่งที่ยังไม่เคยได้รู้มาก่อน

เอกกมล
เอกกมล
Written by: 23.04.2022

ได้แนวทางการใช้สื่อออนไลน์ในการจัดทำเอกสารต่าง ๆ การจัดการชั้นเรียนในรูปแบบใหม่ ๆ

Witchy
Witchy
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้ในการใช้starfish ในการช่วยจัดการศึกษา และพัฒนาตนเอง เป็นเครื่องมือที่ดีมากค่ะ

Kriangdech
Kriangdech
Written by: 23.04.2022

น้ำฝน
น้ำฝน
Written by: 23.04.2022

นฤตยา
นฤตยา
Written by: 23.04.2022

ได้เห็นมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอบคุณมากๆ ค่ะ

กานดาภร
กานดาภร
Written by: 23.04.2022

สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ค่ะ

แจ่มจันทร์
แจ่มจันทร์
Written by: 23.04.2022

นางสาวรอชาดา
นางสาวรอชาดา
Written by: 23.04.2022

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆคะ

นรินทร์
นรินทร์
Written by: 23.04.2022

แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจ

นายธนากร
นายธนากร
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน ได้เป็นอย่างดี

นางสาวชารินทรา
นางสาวชารินทรา
Written by: 23.04.2022

ได้ความรู้และนำไปใช้

khuna
khuna
Written by: 23.04.2022

นางกัลยาณี
นางกัลยาณี
Written by: 23.04.2022

ความรู้และเทคนิกวิธีการสร้างนวัตกรรม แฟ้มสะสมงาน เพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียน ในยุค New Normal

Wan
Wan
Written by: 23.04.2022

ได้เรียนรู้ทักษะออนไลน์

นางนพมาศ
นางนพมาศ
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้ใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

จิตรา
จิตรา
Written by: 23.04.2022

นางสาวรสสุคนธ์
นางสาวรสสุคนธ์
Written by: 23.04.2022

นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนค่ะ