นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

ผ่านไปแล้ว
April 23rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พัฒนาสมรรถนะครู และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ซอฟวาฮ์
ซอฟวาฮ์
Written by: 23.04.2022

Kru.NUTb
Kru.NUTb
Written by: 23.04.2022

นายสุกฤษฎิ์
นายสุกฤษฎิ์
Written by: 23.04.2022

katty
katty
Written by: 23.04.2022

การฝึกทำแฟ้มสะสมผลงาน

รินทร์ลิตา
รินทร์ลิตา
Written by: 23.04.2022

นางสาวสมาพร
นางสาวสมาพร
Written by: 23.04.2022

ได้รับประสบการณ์ในการสร้างห้องเรียน แฟ้มสะสมผลงานและการประเมินต่างๆ

นางสาวดรุณี
นางสาวดรุณี
Written by: 23.04.2022

เครื่องมือช่วยในการส่งเสริม พัฒนา จัดการเรียนการสอน

รุ่งรวิน
รุ่งรวิน
Written by: 23.04.2022

นางไพรินทร์
นางไพรินทร์
Written by: 23.04.2022

ได้ประสบการณ์ปฝและความรู้ในการจัดห้องเรียนฯ

ซูไฮละห์
ซูไฮละห์
Written by: 23.04.2022

khempapas
khempapas
Written by: 23.04.2022

-

กาญจนาพร
กาญจนาพร
Written by: 23.04.2022

เกสร
เกสร
Written by: 23.04.2022

สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในอนาคต

พิบูลย์
พิบูลย์
Written by: 23.04.2022

ได้เรียนรู้การพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีมากขึ้น

นางสาวพิชชาพร
นางสาวพิชชาพร
Written by: 23.04.2022

jaksupat
jaksupat
Written by: 23.04.2022

อมาวสุ
อมาวสุ
Written by: 23.04.2022

นิรุต
นิรุต
Written by: 23.04.2022

การเรียนการสอน

นางสาวพลอยศิริ
นางสาวพลอยศิริ
Written by: 23.04.2022

นางสาวอรนุช
นางสาวอรนุช
Written by: 23.04.2022

การทำแฟ้มสะสมงาน