นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

ผ่านไปแล้ว
April 23rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พัฒนาสมรรถนะครู และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นิตยา
นิตยา
Written by: 23.04.2022

อมรทิพย์
อมรทิพย์
Written by: 23.04.2022

กรรณิการ์
กรรณิการ์
Written by: 23.04.2022

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 23.04.2022

นวัตกรรมด้านต่างๆที่สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอน

กชนิภา
กชนิภา
Written by: 23.04.2022

นางสาวกุลวลี
นางสาวกุลวลี
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากเดิม

Ratsamee
Ratsamee
Written by: 23.04.2022

การจัดการเรียนยุคใหม่

สุวรรณา
สุวรรณา
Written by: 23.04.2022

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ค่ะ

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
Written by: 23.04.2022

นางสาวชญานิษฐ์
นางสาวชญานิษฐ์
Written by: 23.04.2022

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 23.04.2022

การประเมินสมรรถนะ โดยใช้ Starfish Class

นางสาวอิงอร
นางสาวอิงอร
Written by: 23.04.2022

เทคนิคการสร้างกลุ่มประเมินนักเรียนและครู

นางสาวชนาธินาถ
นางสาวชนาธินาถ
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้ในการจัดการเรียนรู้ในยุค new normal ผ่านเว็บstarfishlabz

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 23.04.2022

การสร้างแฟ้มสะสมงาน

นางสาวปิยวรรณ
นางสาวปิยวรรณ
Written by: 23.04.2022

สามารถนำไปใช้ได้จริงในการจัดการห้องเรียนออนไลน์

นางสาวบงกชมาศ
นางสาวบงกชมาศ
Written by: 23.04.2022

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 23.04.2022

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคบทเรียนใหม่ ๆ ค่ะ

นางสาวเสาวดี
นางสาวเสาวดี
Written by: 23.04.2022

นางสุพัจนี
นางสุพัจนี
Written by: 23.04.2022

มากที่สุด

วรรณ​า​
วรรณ​า​
Written by: 23.04.2022

มีความรู้ความเข้าใจในเการใช้เทคโเนโลยีมากขึ้น