นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

ผ่านไปแล้ว
April 23rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พัฒนาสมรรถนะครู และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Keenan
Keenan
Written by: 23.04.2022

นายสิทธิชัย
นายสิทธิชัย
Written by: 23.04.2022

นางสาวจิรภา
นางสาวจิรภา
Written by: 23.04.2022

นางกรวรรณ
นางกรวรรณ
Written by: 23.04.2022

น.ส.สมเจตน์
น.ส.สมเจตน์
Written by: 23.04.2022

ได้ความรู้ดีมากเลยค่ะ

นางสาวโสภิตชา
นางสาวโสภิตชา
Written by: 23.04.2022

ได้ทราบช่องทางใหม่ในการสร้างห้องเรียน

นางวิไลวรรณ
นางวิไลวรรณ
Written by: 23.04.2022

นวัตกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้

Pimpaporn
Pimpaporn
Written by: 23.04.2022

การเก็บผลงานไปใช้ประกอบการพัฒนาตนเอง

อรัญญา
อรัญญา
Written by: 23.04.2022

ได้รับเทคนิคใหม่ไปพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง

นายวัลลภ
นายวัลลภ
Written by: 23.04.2022

วรรณวิสา
วรรณวิสา
Written by: 23.04.2022

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

นางสาวบุญน้อม
นางสาวบุญน้อม
Written by: 23.04.2022

นางอัชรี
นางอัชรี
Written by: 23.04.2022

Pakawan
Pakawan
Written by: 23.04.2022

ณัฐนพัชร์
ณัฐนพัชร์
Written by: 23.04.2022

มิติการเรียนรู้ที่มีคุณค่า

ธนวรรณ
ธนวรรณ
Written by: 23.04.2022

นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

วรรณกร
วรรณกร
Written by: 23.04.2022

kinin
kinin
Written by: 23.04.2022

ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ครูได้รับประสบการณ์และนำไปพัฒนาปรับปรุงการสอนให้กาวทันโลกและปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์ที่เกิดอย่างทันท่วงที

นางสาวบุษบา
นางสาวบุษบา
Written by: 23.04.2022

นางสาวรุสมานี
นางสาวรุสมานี
Written by: 23.04.2022