นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

ผ่านไปแล้ว
April 23rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พัฒนาสมรรถนะครู และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 22.04.2022

รุจิรา
รุจิรา
Written by: 23.04.2022

สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาบทเรียนต่อไป

รุ่งอรุณ
รุ่งอรุณ
Written by: 23.04.2022

ได้เทคนิคและตัวช่วยในการสอนให้ง่ายขึ้น

JJ
JJ
Written by: 23.04.2022

นำกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

นางสุทธิสา
นางสุทธิสา
Written by: 23.04.2022

ได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

นางสาวกมลชนก
นางสาวกมลชนก
Written by: 23.04.2022

หนุงหนิง
หนุงหนิง
Written by: 23.04.2022

รู้เทคนิคการเรียนการสอน

มนัญชยา
มนัญชยา
Written by: 23.04.2022

สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่สอนได้เป็นอย่างดี

นางสาวภิญญดา
นางสาวภิญญดา
Written by: 23.04.2022

นางกาญจนา
นางกาญจนา
Written by: 23.04.2022

การทำ port

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 23.04.2022

อังสนา
อังสนา
Written by: 23.04.2022

การใช้ ประโยชน์จาก starfish .ในหลาย ๆ ด้าน

Rayziisong
Rayziisong
Written by: 23.04.2022

นายศรายุทธ
นายศรายุทธ
Written by: 23.04.2022

เพิ่มพูนด้านการออกแบบ วิธีการสร้างแฟ้มสะสมผลงานได้อย่างง่าย และสามารถสร้างprofie ของตัวเองได้รวดเร็ว

นางสาวศุภิสรา
นางสาวศุภิสรา
Written by: 23.04.2022

เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองและนำไปสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้

ประทีป
ประทีป
Written by: 23.04.2022

การใช้เทคโนโลยีที่อยู่ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์

วิไล
วิไล
Written by: 23.04.2022

นายณัฐธีร์
นายณัฐธีร์
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้การใช้ระบบโปรแกรมต่าง ๆ Starfish ในการมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้มีความทันสมัย

ธีระชัย
ธีระชัย
Written by: 23.04.2022

นายอดานาน
นายอดานาน
Written by: 23.04.2022

ดีมากครับ