นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาครูในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

ผ่านไปแล้ว
April 23rd, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
พัฒนาสมรรถนะครู และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ด้วยนวัตกรรมจาก Starfish เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

lovely
lovely
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้ที่สามารถนำมาพัฒนาตนเองและสามารถนำมาใช้ได้จริง

นางสาวกรรณิการ์
นางสาวกรรณิการ์
Written by: 23.04.2022

นางสุวรรณา
นางสุวรรณา
Written by: 23.04.2022

บุญญาภา
บุญญาภา
Written by: 23.04.2022

นำไปใช้ได้ในการทำงานจริงๆค่ะเช่นทำพอร์ต

นางสุภัคชญา
นางสุภัคชญา
Written by: 23.04.2022

มาก

Maisaror
Maisaror
Written by: 23.04.2022

Onusa
Onusa
Written by: 23.04.2022

ได้เเนวคิด ทักษะที่จำเป็นในอนาคต ได้ช่องทางพัฒนาตนเอง เเละเครื่องมือช่วยการประเมินผู้เรียนในยุค New Normal (Starfish Labz/Starfish Class)

นางสาวอรนุช
นางสาวอรนุช
Written by: 23.04.2022

Kukkai
Kukkai
Written by: 23.04.2022

-

นางสาวแสงอารีย์
นางสาวแสงอารีย์
Written by: 23.04.2022

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 23.04.2022

ทัศนนันท์
ทัศนนันท์
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้ในหลายด้าน และ

สุวนันท์
สุวนันท์
Written by: 23.04.2022

ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ

นางสาวพรพิมล
นางสาวพรพิมล
Written by: 23.04.2022

ได้แนวทางการบริหารจัดการศึกษาใหม่

คุณครู
คุณครู
Written by: 23.04.2022

การทำแฟ้ม

สุกัญญา
สุกัญญา
Written by: 23.04.2022

การสร้างนวัตกรรม

นางสาวจิตนา
นางสาวจิตนา
Written by: 23.04.2022

นางสาวศาริกา
นางสาวศาริกา
Written by: 23.04.2022

นางสาวนันทิยา
นางสาวนันทิยา
Written by: 23.04.2022

การจัดการเรียนการสอน

นางสาวเกวลิน
นางสาวเกวลิน
Written by: 23.04.2022

การนำเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน