4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

ผ่านไปแล้ว
April 2nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Acadamy
4 เสาหลักทักษะครูเหนือกาลเวลา ทักษะการ ฟัง สะท้อน ถาม ถอด : หลักปฏิบัติเพื่อการถามสู่การพัฒนา การตั้งคำถามที่คุณครูสามารถนำไปใช้กับเด็กๆนักเรียนได้
เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ปี
ปี
Written by: 02.04.2022

ได้รับความรู้ นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 02.04.2022

วันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมาก...มีประโยชน์กับการดำเนินชีวิตมากค่ะ

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 02.04.2022

นางสาวปิยวรรณ
นางสาวปิยวรรณ
Written by: 02.04.2022

นายผลิน
นายผลิน
Written by: 02.04.2022

วิทยากรบรรยายได้เข้าใจง่าย

สวาสดิ์
สวาสดิ์
Written by: 02.04.2022

ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

สุคนธ์
สุคนธ์
Written by: 02.04.2022

ไม่ความรู้เนอะ แต่เวลาน้อยไปค่ะ

นางสุวลักษณ์
นางสุวลักษณ์
Written by: 02.04.2022

รับรู้ รับฟังคำถามของ นร. ด้วยการฟังอย่างใส่ใจมากขึ้น

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 02.04.2022

ความรู้มากมายเพิ่มขึ้นถึงการสท้อนการรับรู้

กนกวรรณ
กนกวรรณ
Written by: 02.04.2022

ได้ความรู้และทักษะที่ครูควรมีในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 02.04.2022

นพไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ทัศนันท์
ทัศนันท์
Written by: 02.04.2022

นางสาวประภัสนันท์
นางสาวประภัสนันท์
Written by: 02.04.2022

ได้ความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 02.04.2022

Richavee
Richavee
Written by: 02.04.2022

เทคนิคการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ

วโรทัย
วโรทัย
Written by: 02.04.2022

รังสันต์
รังสันต์
Written by: 02.04.2022

นำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 02.04.2022

การใช้ทักษะ

นนทพร
นนทพร
Written by: 02.04.2022

ได้ความรู้เรื่อง 4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

นางวรางคณา
นางวรางคณา
Written by: 02.04.2022

การพูกให้กำลังใจ