4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

ผ่านไปแล้ว
April 2nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Acadamy
4 เสาหลักทักษะครูเหนือกาลเวลา ทักษะการ ฟัง สะท้อน ถาม ถอด : หลักปฏิบัติเพื่อการถามสู่การพัฒนา การตั้งคำถามที่คุณครูสามารถนำไปใช้กับเด็กๆนักเรียนได้
เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 02.04.2022

Su
Su
Written by: 02.04.2022

เทคนิคการฟังและผู้พูดที่ดี

กัญญา
กัญญา
Written by: 02.04.2022

น้ำมนตร์
น้ำมนตร์
Written by: 02.04.2022

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 02.04.2022

กิจกรรมดีจังค่ะ

นางสาวศรีรัตน์
นางสาวศรีรัตน์
Written by: 02.04.2022

ได้รับความรู้เรื่องการฟัง4ระดับคืออะไร และสามารถนำไปใช้กับนร.ได้ดี

นางวิรงรอง
นางวิรงรอง
Written by: 02.04.2022

รับรู้ถึงสิ่งที่ตนเองควรปรับปรุง ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองค่ะ

Krupra
Krupra
Written by: 02.04.2022

Lakkana
Lakkana
Written by: 02.04.2022

ได้รับแรงบันดาลใจ

สีนวล
สีนวล
Written by: 02.04.2022

ได้นำหลักการฝึกการสะท้อนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการจัดการเรียนการสอน

ภควรรณ
ภควรรณ
Written by: 02.04.2022

Kul Pikultong
Kul Pikultong
Written by: 02.04.2022

Jam
Jam
Written by: 02.04.2022

ได้เรียนทักษะการสะท้อนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับครูผู้สอนค่ะ

Nuengruthai
Nuengruthai
Written by: 02.04.2022

ความรู้

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 02.04.2022

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 02.04.2022

Sommai yimthanom
Sommai yimthanom
Written by: 02.04.2022

นางสาวมณีรัตนา
นางสาวมณีรัตนา
Written by: 02.04.2022

ดีมากค่ะ

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 02.04.2022

ได้นำมาปรับใช้ได้จริงคะ

นางสาวรังสินี
นางสาวรังสินี
Written by: 02.04.2022

เด็กปฐมวัย