4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

ผ่านไปแล้ว
April 2nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Acadamy
4 เสาหลักทักษะครูเหนือกาลเวลา ทักษะการ ฟัง สะท้อน ถาม ถอด : หลักปฏิบัติเพื่อการถามสู่การพัฒนา การตั้งคำถามที่คุณครูสามารถนำไปใช้กับเด็กๆนักเรียนได้
เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 02.04.2022

การฟัง 4 ระดับ นำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

นุช
นุช
Written by: 02.04.2022

การถามสะท้อน ความรู้สึกของเด็ก

ทับทิม
ทับทิม
Written by: 02.04.2022

รู้วิธีสะท้อน

ธงถัง.com
ธงถัง.com
Written by: 02.04.2022

ได้เรียนถึงเทคนิคการถามคำถาม

นางสาวชุติมา
นางสาวชุติมา
Written by: 02.04.2022

รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์
Written by: 02.04.2022

Van
Van
Written by: 02.04.2022

Dujdao
Dujdao
Written by: 02.04.2022

การมีสติในการรับฟังอย่างลึกซึ้ง deep listening ในการสื่อสาร

นางสาวกมลวรรณ
นางสาวกมลวรรณ
Written by: 02.04.2022

เทคนิคการถาม และสะท้อนคำถาม และการพยายามนำไปประยุต์ใช้ในห้องเรียนหรือพฤติกรรมตนเอง

Nuntinee
Nuntinee
Written by: 02.04.2022

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 02.04.2022

ได้ความรู้อย่างมาก

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 02.04.2022

ได้ฝึกการสนทนาที่สะท้อนไม่ใช่การตัดสิน

Tawanrat
Tawanrat
Written by: 02.04.2022

เทคนิคการฟัง

นางสาวเสาวดี
นางสาวเสาวดี
Written by: 02.04.2022

ทิพสุคนธ์
ทิพสุคนธ์
Written by: 02.04.2022

กมลวรรณ
กมลวรรณ
Written by: 02.04.2022

ได้รับความรู้ และสามารถฝึกการสะท้อนที่ดีในการแสดงความคิดเห็นต่อผู้อื่นได้ดี

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 02.04.2022

ได้วิธีการสะท้อนความคิดที่ดี

นางศิริวรรณ
นางศิริวรรณ
Written by: 02.04.2022

ได้เข้าใจทักษะ 4เสาในการฟัง การสะท้อนความคิด การใช้คำถาม ผู้อื่น/นร. มาปรับใช้ในการพัฒนาผู้เรียนค่ะ

นางสาวพจนีย์
นางสาวพจนีย์
Written by: 02.04.2022

การตั้งคำถาม การสะท้อนคิด

b.b
b.b
Written by: 02.04.2022

ดีมากๆ