4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

ผ่านไปแล้ว
April 2nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Acadamy
4 เสาหลักทักษะครูเหนือกาลเวลา ทักษะการ ฟัง สะท้อน ถาม ถอด : หลักปฏิบัติเพื่อการถามสู่การพัฒนา การตั้งคำถามที่คุณครูสามารถนำไปใช้กับเด็กๆนักเรียนได้
เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Suneerat
Suneerat
Written by: 02.04.2022

สุทัพย์
สุทัพย์
Written by: 02.04.2022

Mind set การถามเพื่อให้ได้คำตอบ

มินา
มินา
Written by: 02.04.2022

นางสาววาสนา
นางสาววาสนา
Written by: 02.04.2022

ได้ประสบการณ์ดีๆเพิ่มเติมคะ

วิมลนันท์
วิมลนันท์
Written by: 02.04.2022

Wanlop
Wanlop
Written by: 02.04.2022

Jedsadintorn
Jedsadintorn
Written by: 02.04.2022

ทัศนีย์
ทัศนีย์
Written by: 02.04.2022

อังคนสวย
อังคนสวย
Written by: 02.04.2022

ธันยธรณ์
ธันยธรณ์
Written by: 02.04.2022

ดวงสมร
ดวงสมร
Written by: 02.04.2022

การจัดการในชั้นเรียน โดยเฉพาะการถามตอบพูดคุย

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 02.04.2022

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 02.04.2022

Jitphinan
Jitphinan
Written by: 02.04.2022

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 02.04.2022

ได้ทราบถึงข้อเท็จจริงที่ควรปฏิบัติ

นายเอกลักษณ์
นายเอกลักษณ์
Written by: 02.04.2022

เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารที่ดี

จันทร์จิรา
จันทร์จิรา
Written by: 02.04.2022

ขอยคุณกิจกรรมดีแบบนี้ค่ะ

ธนวรรณ
ธนวรรณ
Written by: 02.04.2022

ความรู้

นางสาวขวัญนภา
นางสาวขวัญนภา
Written by: 02.04.2022

กุลรัตน์
กุลรัตน์
Written by: 02.04.2022

เทคนิคการใช้ learning OS และทักษะการฟังมีความสำคัญมากในการที่จะเข้าใจและไปนั่งอยู่ในใจของคู่สนทนา