4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

ผ่านไปแล้ว
April 2nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Acadamy
4 เสาหลักทักษะครูเหนือกาลเวลา ทักษะการ ฟัง สะท้อน ถาม ถอด : หลักปฏิบัติเพื่อการถามสู่การพัฒนา การตั้งคำถามที่คุณครูสามารถนำไปใช้กับเด็กๆนักเรียนได้
เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวรพีพร
นางสาวรพีพร
Written by: 02.04.2022

เทคนิคต่าง

มนัญชยา
มนัญชยา
Written by: 02.04.2022

การสะท้อนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ

นางจุฑารัตน์
นางจุฑารัตน์
Written by: 02.04.2022

อาจารย์ ดร.ทัสริน
อาจารย์ ดร.ทัสริน
Written by: 02.04.2022

นางสาวสุนิสา
นางสาวสุนิสา
Written by: 02.04.2022

เทคนิคการสะท้อนในการพูดกับนักเรียนและคนอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน

ทัศนนันท์
ทัศนนันท์
Written by: 02.04.2022

อาจารย์อรชุมา
อาจารย์อรชุมา
Written by: 02.04.2022

นางสาวบุญน้อม
นางสาวบุญน้อม
Written by: 02.04.2022

นางสาวบุษบา
นางสาวบุษบา
Written by: 02.04.2022

ความสำคัญของบการเป็นผู้รับฟังเพื่อสะท้อนความคิดของผู้พูด เพื่อให้เข้าถึงเด็กๆ

ชาคริยา
ชาคริยา
Written by: 02.04.2022

การใช้คำพูดที่เหมาะสมกับนักเรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจเด็กอย่างแท้จริง

วิมลรัตน์
วิมลรัตน์
Written by: 02.04.2022

-

นางสาวชุลีพร
นางสาวชุลีพร
Written by: 02.04.2022

ก็ต้องนำสิ่งที่อบรมไปฝึกใช้หลักการสะท้อนคำพูด

นางสาวเพชรดี
นางสาวเพชรดี
Written by: 02.04.2022

ได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการถาม การถามเพื่อตอบ การถามเพื่อให้ได้ข้อมูล

นางเยาวเรศ
นางเยาวเรศ
Written by: 02.04.2022

การสะท้อนความรู้สึกเพื่อแสดงการรับรู้

Por
Por
Written by: 02.04.2022

นางจันทร์ศิริ
นางจันทร์ศิริ
Written by: 02.04.2022

เทคนิคต่างๆในการสะท้อนความคิด

พรรณนิภา
พรรณนิภา
Written by: 02.04.2022

นลิน
นลิน
Written by: 02.04.2022

การรับฟังการสะท้อนคิด

นางสาวิตรี
นางสาวิตรี
Written by: 02.04.2022

นายศรายุทธ
นายศรายุทธ
Written by: 02.04.2022

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างคำถามการเป็นที่ปรึกษาที่ดี