4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

4 เสาหลัก ทักษะครูเหนือกาลเวลา

ผ่านไปแล้ว
April 2nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Acadamy
4 เสาหลักทักษะครูเหนือกาลเวลา ทักษะการ ฟัง สะท้อน ถาม ถอด : หลักปฏิบัติเพื่อการถามสู่การพัฒนา การตั้งคำถามที่คุณครูสามารถนำไปใช้กับเด็กๆนักเรียนได้
เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 01.04.2022

วิยดา
วิยดา
Written by: 02.04.2022

ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
Written by: 02.04.2022

มยุรี
มยุรี
Written by: 02.04.2022

แนวทางในการตอบคำถาม

นุชรี
นุชรี
Written by: 02.04.2022

ความรู้ที่จะนำไปใช้มีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ

นางสาวมีด๊ะ
นางสาวมีด๊ะ
Written by: 02.04.2022

อบรมต่อไปเรื่อยๆนะค่ะ

สุพัตรา
สุพัตรา
Written by: 02.04.2022

ได้เรียนรู้การพูดสะท้อนที่ดี

นายปองพล
นายปองพล
Written by: 02.04.2022

May
May
Written by: 02.04.2022

วาสนา
วาสนา
Written by: 02.04.2022

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 02.04.2022

-

ครูไก่
ครูไก่
Written by: 02.04.2022

นิชชิมา
นิชชิมา
Written by: 02.04.2022

สามารถนำความรู้และประสบการณ์ในคร้ังนี้มาใช้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

San Junior
San Junior
Written by: 02.04.2022

weerapan
weerapan
Written by: 02.04.2022

นางสาวชลรัตน์
นางสาวชลรัตน์
Written by: 02.04.2022

ใช้คำถามสะท้อนคิดในการช่วยเหลือนักเรียน

นางอลิสรา
นางอลิสรา
Written by: 02.04.2022

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 02.04.2022

ชัชวาล
ชัชวาล
Written by: 02.04.2022

อภัสรา
อภัสรา
Written by: 02.04.2022

ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมาย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนได้