การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

ผ่านไปแล้ว
January 22nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ครูคลับขอเชิญคุณครูมาพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟ และทำความรู้จักกับเครื่องมือสำหรับการสร้างหนังสือที่มีความสามารถในการโต้ตอบ
กับผู้เรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มากกว่าแค่การอ่านเพียงอย่างเดียว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 22.01.2022

สุภัทรชรี
สุภัทรชรี
Written by: 22.01.2022

jown
jown
Written by: 22.01.2022

Parichart
Parichart
Written by: 22.01.2022

ได้แนวทางพัฒนาสื่อการสอน

Santiphap
Santiphap
Written by: 22.01.2022

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 22.01.2022

ได้มีแนวทางผลิตหนังสือที่ง่ายและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน

นัฐชยพชร
นัฐชยพชร
Written by: 22.01.2022

ได้รับความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มทางเลือกในการสร้างสื่อการสอน

ดาวเรือง
ดาวเรือง
Written by: 22.01.2022

พรสิริ
พรสิริ
Written by: 22.01.2022

Sommai yimthanom
Sommai yimthanom
Written by: 22.01.2022

เทคนิคในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

สุมาลี
สุมาลี
Written by: 22.01.2022

การทำสื่อออนไลน์

นันทยา
นันทยา
Written by: 22.01.2022

ได้เครื่องมือการสอนในยุค new normal

น.ส.สุชาดา
น.ส.สุชาดา
Written by: 22.01.2022

เป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรียนการสอนให้เด็กไ

วารุณี
วารุณี
Written by: 22.01.2022

การนำไปใช้สอนนักเรียน

Nuengruthai
Nuengruthai
Written by: 22.01.2022

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 22.01.2022

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 22.01.2022

นำไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงค่ะ

วรรณภา
วรรณภา
Written by: 22.01.2022

นางสาวสุทธิกานต์
นางสาวสุทธิกานต์
Written by: 22.01.2022

นายปรัชญา
นายปรัชญา
Written by: 22.01.2022

มีความรู้ความเข้าใจ นำไปพัฒนาประยุกต์ใช้ในสายงานได้