การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

ผ่านไปแล้ว
January 22nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ครูคลับขอเชิญคุณครูมาพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟ และทำความรู้จักกับเครื่องมือสำหรับการสร้างหนังสือที่มีความสามารถในการโต้ตอบ
กับผู้เรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มากกว่าแค่การอ่านเพียงอย่างเดียว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Rinbeer
Rinbeer
Written by: 22.01.2022

ประกายดาว
ประกายดาว
Written by: 22.01.2022

นางวลัยลักษณ์
นางวลัยลักษณ์
Written by: 22.01.2022

นางหทัยกาญจน์
นางหทัยกาญจน์
Written by: 22.01.2022

ได้รับความรู้มากค่ะ

นายพูลทรัพย์
นายพูลทรัพย์
Written by: 22.01.2022

ปาจรีย์
ปาจรีย์
Written by: 22.01.2022

การใช้สื่อดิจิทัล

นางสาวจันทร์เพ็ญ
นางสาวจันทร์เพ็ญ
Written by: 22.01.2022

เป็นความรู้ที่ดีมากๆ

ว่าที่ร้อยตรีชาลี
ว่าที่ร้อยตรีชาลี
Written by: 22.01.2022

กิจกรรมน่าสนใจ

นางสาวนันทรัตน์
นางสาวนันทรัตน์
Written by: 22.01.2022

sittha
sittha
Written by: 22.01.2022

ศิริพร
ศิริพร
Written by: 22.01.2022