การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

ผ่านไปแล้ว
January 22nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ครูคลับขอเชิญคุณครูมาพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟ และทำความรู้จักกับเครื่องมือสำหรับการสร้างหนังสือที่มีความสามารถในการโต้ตอบ
กับผู้เรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มากกว่าแค่การอ่านเพียงอย่างเดียว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

nxxmk
nxxmk
Written by: 22.01.2022

Awesome

เมริน
เมริน
Written by: 22.01.2022

ครูคิม
ครูคิม
Written by: 22.01.2022

ชมภูนุช
ชมภูนุช
Written by: 22.01.2022

การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิค

จันทร
จันทร
Written by: 22.01.2022

ทำหนังสือเรียนออนไลน์ได้

สิรามล
สิรามล
Written by: 22.01.2022

โปรแกรมที่ใช้ในการสอนรูปแบบใหม่ๆ

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 22.01.2022

อาริษรา
อาริษรา
Written by: 22.01.2022

ครูบอล
ครูบอล
Written by: 22.01.2022

จัดทำสื่อให้กับผู้เรียน

นางภรพนา
นางภรพนา
Written by: 22.01.2022

ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์อย่างมากและสามารถนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

ณัฐพงศ์
ณัฐพงศ์
Written by: 22.01.2022

การนำไปใช้สอนนักเรียน

ทิพย์เกษร
ทิพย์เกษร
Written by: 22.01.2022

การสร้างสื่อที่น่าสนใจ

Chaluay
Chaluay
Written by: 22.01.2022

เทคนิคการสร้างหนังสือแบบ interactives

ปราณี
ปราณี
Written by: 22.01.2022

นำไปปรับใช้

ณัฐณิชา
ณัฐณิชา
Written by: 22.01.2022

น้ำฝน
น้ำฝน
Written by: 22.01.2022

Alisa
Alisa
Written by: 22.01.2022

การทำสื่อออนไลน์

นางศุภิสรา
นางศุภิสรา
Written by: 22.01.2022

ยาย จันทร์ข้างวัด
ยาย จันทร์ข้างวัด
Written by: 22.01.2022

จะนำไปใช้ในการเรียน การสอนเพื่อสร้างความสนุกในชั้นเรียน ได้แนวคิดใหม่ๆที่สามารถไปใช้ได้จริงๆ

สรนันท์
สรนันท์
Written by: 22.01.2022