การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

ผ่านไปแล้ว
January 22nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ครูคลับขอเชิญคุณครูมาพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟ และทำความรู้จักกับเครื่องมือสำหรับการสร้างหนังสือที่มีความสามารถในการโต้ตอบ
กับผู้เรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มากกว่าแค่การอ่านเพียงอย่างเดียว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวสุธีรภรณ์
นางสาวสุธีรภรณ์
Written by: 22.01.2022

นำมาปรับใช้กับการทำสื่อการสอน

Krit
Krit
Written by: 22.01.2022

นางสาว หฤทย์ชญา
นางสาว หฤทย์ชญา
Written by: 22.01.2022

นางสาวสุธีระวรรณ
นางสาวสุธีระวรรณ
Written by: 22.01.2022

สุรศักดิ์
สุรศักดิ์
Written by: 22.01.2022

ทำหนังสือเรียนออนไลน์ได้

นางสาวต่วนนาซีลา
นางสาวต่วนนาซีลา
Written by: 22.01.2022

ได้ความรู้ใหม่ๆมากเลย

นางสุนีย์
นางสุนีย์
Written by: 22.01.2022

การเรียนรู้สื่อแบบใหม่

นางสาวจันจิรา
นางสาวจันจิรา
Written by: 22.01.2022

ไม่ค่อยเก่งในเรื่องเทคโนโลยี การอบรมครั้งนี้ทำให้ได้รู้จักเครื่องมือใหม่ๆ ตอนอบรมทำไม่ทันแต่จะไปชมย้อนหลังค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ

หฤทชนัน
หฤทชนัน
Written by: 22.01.2022

ได้ความรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน

มุกดา
มุกดา
Written by: 22.01.2022

ได้รับความรู้และประสบการณ์ในเรื่องของการใช้สื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิตัล

นวจิรา
นวจิรา
Written by: 22.01.2022

ศิริพรรณ
ศิริพรรณ
Written by: 22.01.2022

การทำสื่อที่หลากหลายคะ

ยามีละห์
ยามีละห์
Written by: 22.01.2022

ได้รู้จักเว็บการสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟที่สามารถนำไปใช้กับนักเรียนในภายภาคหน้าได้ และชอบที่กิจกรรมเป็นแบบลงมือปฏิบัติตามได้เลย วิทยากรนำเสนอได้เข้าใจง่ายมากค่ะ

นางสาวนงเยาว์
นางสาวนงเยาว์
Written by: 22.01.2022

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 22.01.2022

ภูชิสส์
ภูชิสส์
Written by: 22.01.2022

แชน
แชน
Written by: 22.01.2022

ณัฐภัทร
ณัฐภัทร
Written by: 22.01.2022

ขอบำรพคุณครับผม

ชาลิสา
ชาลิสา
Written by: 22.01.2022

การเรียนรู้สื่อเทคโนโลยี่ต่างๆ

นิภาวรรณ
นิภาวรรณ
Written by: 22.01.2022