การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

ผ่านไปแล้ว
January 22nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ครูคลับขอเชิญคุณครูมาพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟ และทำความรู้จักกับเครื่องมือสำหรับการสร้างหนังสือที่มีความสามารถในการโต้ตอบ
กับผู้เรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มากกว่าแค่การอ่านเพียงอย่างเดียว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

nongsong555
nongsong555
Written by: 22.01.2022

นางสาวกฤติยา
นางสาวกฤติยา
Written by: 22.01.2022

นารีรัตน์
นารีรัตน์
Written by: 22.01.2022

Piyajit
Piyajit
Written by: 22.01.2022

การสร้างเอกสารการสอนด้วย électronic

นางสาววราวรรณ บุญประสพ
นางสาววราวรรณ บุญประสพ
Written by: 22.01.2022

ได้รับความรู้มากมายไ

Jaruwan
Jaruwan
Written by: 22.01.2022

พันตำรวจตรี กฤษณ์
พันตำรวจตรี กฤษณ์
Written by: 22.01.2022

นางสาวชนากานต์
นางสาวชนากานต์
Written by: 22.01.2022

ศันสนีย์
ศันสนีย์
Written by: 22.01.2022

ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟ

นางสาวยูไหวรีย๊ะ
นางสาวยูไหวรีย๊ะ
Written by: 22.01.2022

การทำหนังสือออนไลน์

Aorawi
Aorawi
Written by: 22.01.2022

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 22.01.2022

นายสัจจานนท์
นายสัจจานนท์
Written by: 22.01.2022

นางสาวพิมพ์ใจ
นางสาวพิมพ์ใจ
Written by: 22.01.2022

ได้ความรู้ในการสร้างสื่อ

นางสาวฉันท์ชนก
นางสาวฉันท์ชนก
Written by: 22.01.2022

สร้างนวัตกรรมการสอน

ประภาพร
ประภาพร
Written by: 22.01.2022

เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ

สมสวย
สมสวย
Written by: 22.01.2022

ได้วิธีการสร้างหนังสือแบบ Interactive

นางชนธิชา
นางชนธิชา
Written by: 22.01.2022

จากที่ไม่เคยมีความรู้ในเรื่องนี้ ก็ทำให้พอเข้าใจมากขึ้น

นางสาวสาคร
นางสาวสาคร
Written by: 22.01.2022

นางอัมพร
นางอัมพร
Written by: 22.01.2022

ได้เรียนรู้วิธีการจัดทำหนังสือในรูปแบบตามโปรแกรมต่าง ๆ