การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

ผ่านไปแล้ว
January 22nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ครูคลับขอเชิญคุณครูมาพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟ และทำความรู้จักกับเครื่องมือสำหรับการสร้างหนังสือที่มีความสามารถในการโต้ตอบ
กับผู้เรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มากกว่าแค่การอ่านเพียงอย่างเดียว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วัชระพงษ์
วัชระพงษ์
Written by: 22.01.2022

Thitikan
Thitikan
Written by: 22.01.2022

ปี
ปี
Written by: 22.01.2022

ได้รับความรู้สามารถนำไปปฏิบัติได้

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 22.01.2022

วินัฎฐา
วินัฎฐา
Written by: 22.01.2022

ไอเดียในการจัดทำสื่อการสอนค่ะ

นางสาวประภัสนันท์
นางสาวประภัสนันท์
Written by: 22.01.2022

ดี

ชนันท์ธิพัฒน์
ชนันท์ธิพัฒน์
Written by: 22.01.2022

ได้พัฒนาตนเอง ไม่ย่อท้อต้องกาเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัศ

Metinee
Metinee
Written by: 22.01.2022

รู้จักแอปในการสร้างe-book

น.ส.ตอง
น.ส.ตอง
Written by: 22.01.2022

อุสาห์
อุสาห์
Written by: 22.01.2022

ได้รู้วิธีทำสื่อหนังสือแบบออนไลน์

Sinee
Sinee
Written by: 22.01.2022

ได้แนวทางใช้งานแต่ละเครืีองมือตั้งแต่ sign in จนถึงขั้นตอนนำไปใช้ ซึ่งมีประโยชน์มาก ๆ ค่ะ เพราะถ้าจะฝึกทำ ต้องใช้เวลา แต่การพาเข้าเครื่องมือ เห็นเมนูต่าง ๆ ทำให้เห็นภาพ ก่อนเข้าใช้งานจริง ขอบคุณมาก ๆ มีประโยชน์มากค่ะ

ทัศนันท์
ทัศนันท์
Written by: 22.01.2022

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 22.01.2022

ยากแต่น่าสนใจมากค่ะ

นางสาว​สุกัญญา
นางสาว​สุกัญญา
Written by: 22.01.2022

อินอาม
อินอาม
Written by: 22.01.2022

ความรู้มีประโยชน์มากค่ะ

ลดาวัลย์
ลดาวัลย์
Written by: 22.01.2022

ศศิธร
ศศิธร
Written by: 22.01.2022

ดีมาก

ภาวิณี
ภาวิณี
Written by: 22.01.2022

จะนำความรู้ที่ได้ไปทำหนังสื

Tippawan
Tippawan
Written by: 22.01.2022

เสาวภา
เสาวภา
Written by: 22.01.2022