การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

ผ่านไปแล้ว
January 22nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ครูคลับขอเชิญคุณครูมาพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟ และทำความรู้จักกับเครื่องมือสำหรับการสร้างหนังสือที่มีความสามารถในการโต้ตอบ
กับผู้เรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มากกว่าแค่การอ่านเพียงอย่างเดียว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 22.01.2022

ดีมากค่ะ แต่มีเวลาน้อยค่ะ

นางสาวนิดสัน
นางสาวนิดสัน
Written by: 22.01.2022

นางสาวพรวิภา
นางสาวพรวิภา
Written by: 22.01.2022

การสร้างหนังสือดิจิทัล แต่เวลาน้อยไปนิดค่ะ

Jantima
Jantima
Written by: 22.01.2022

สุพรรณิการ์
สุพรรณิการ์
Written by: 22.01.2022

นางสาวพุธิตา
นางสาวพุธิตา
Written by: 22.01.2022

นางสาววรรณหทัย
นางสาววรรณหทัย
Written by: 22.01.2022

นำไปปรับใช้กับสื่อการสอนได้

อารียา
อารียา
Written by: 22.01.2022

ความรู้และประสบการณ์ในการสร้างหนังสือ Interactive

น.ส.สมเจตน์
น.ส.สมเจตน์
Written by: 22.01.2022

- ได้รับความรู้และทักษะใหม่ ๆ - ขอบคุณท่านวิทยากระและผู้จัดงานทุกท่านมาก ๆ ค่ะ

Chamaporn
Chamaporn
Written by: 22.01.2022

ดีมากแต่เวลาน้อยไปคะ

นางสุพัตร
นางสุพัตร
Written by: 22.01.2022

แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

P3nly
P3nly
Written by: 22.01.2022

Arawa
Arawa
Written by: 22.01.2022

ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆค่ะ อยากให้จัดบ่อยๆ

Puiiz
Puiiz
Written by: 22.01.2022

Nitra
Nitra
Written by: 22.01.2022

ได้ความรู้เรื่องสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล แต่อาจต้องศึกษาเพิ่มเติม เนื่องจากเวลาการอบรมค่อนข้างน้อย

นางวิไลวรรณ
นางวิไลวรรณ
Written by: 22.01.2022

ทราบข้อมูล เว็บไซต์ต่างๆ ที่จะนำมาช่วยสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

สุทัพย์
สุทัพย์
Written by: 22.01.2022

นางปัญจรัตน์
นางปัญจรัตน์
Written by: 22.01.2022

ได้รับความรู้การสร้างสื่อดิจิตอลเพิ่มมากขึ้น แต่ด้วยความรู้เดิมและวัยวุฒิ จึงตามไม่ค่อยทันค่ะ😅

นายภาณุวัฒน์
นายภาณุวัฒน์
Written by: 22.01.2022

ดวงชีวัน
ดวงชีวัน
Written by: 22.01.2022

ได้เรียนรู้โปรแกรมใหม่ๆที่สามารถนำไปปรับใช้สร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟได้