การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

การสร้างหนังสือแบบอินเทอร์แอคทีฟสำหรับยุคดิจิทัล

ผ่านไปแล้ว
January 22nd, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ครูคลับขอเชิญคุณครูมาพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟ และทำความรู้จักกับเครื่องมือสำหรับการสร้างหนังสือที่มีความสามารถในการโต้ตอบ
กับผู้เรียนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่มากกว่าแค่การอ่านเพียงอย่างเดียว เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Wongsakorn
Wongsakorn
Written by: 22.01.2022

นฤมล
นฤมล
Written by: 22.01.2022

สิริณัฏฐวี
สิริณัฏฐวี
Written by: 22.01.2022

Wachirapa
Wachirapa
Written by: 22.01.2022

ศมิตตา
ศมิตตา
Written by: 22.01.2022

วิมล
วิมล
Written by: 22.01.2022

JANTIRA
JANTIRA
Written by: 22.01.2022

ได้รู้จักแอปสำหรับสร้างสื่อการสอน

Doungrudee
Doungrudee
Written by: 22.01.2022

นางณัฐิดา
นางณัฐิดา
Written by: 22.01.2022

นางสาวบุญน้อม
นางสาวบุญน้อม
Written by: 22.01.2022

Uncharee
Uncharee
Written by: 22.01.2022

ได้เพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

วิมลนันท์
วิมลนันท์
Written by: 22.01.2022

สกาวรัตน์
สกาวรัตน์
Written by: 22.01.2022

Suneerat
Suneerat
Written by: 22.01.2022

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 22.01.2022

นำไปใช้ได้

b.b
b.b
Written by: 22.01.2022

ดีมากๆครับ

พรพรรณ
พรพรรณ
Written by: 22.01.2022

ได้รับแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อแบบอิเลกโทรนิค

วิชญาดา
วิชญาดา
Written by: 22.01.2022

ดีมากคะ...

นางสาวณภัธรารัชช์
นางสาวณภัธรารัชช์
Written by: 22.01.2022

ได้ความรู้ใหม่ๆเยอะเลยค่ะ

นางสาวนวพา
นางสาวนวพา
Written by: 22.01.2022

อยากให้จัดเรื่อยๆเลยค่ะ แต่บางครั้งทำไม่ทันวิทยากรเท่าไหร่