การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

ผ่านไปแล้ว
July 1st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการสอนและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นกับการใช้แชท GPT และการสร้างบทเรียนที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและนำมาใช้กับการสอนของคุณครู ที่พร้อมจะพาทำทุกขั้นตอน ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประยุกต์ใช้แชท GPT ในการสร้างบทเรียนที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด + นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีตัดต่อวิดีโอในการสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างวิดีโอเนื้อหาการเรียนรู้ที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น คุณครูจะได้เรียนรู้วิธีการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ และสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน + สุดท้ายยังมีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ Spatial metaverse ซึ่งเป็นแนวคิดที่กำลังเป็นที่นิยมในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสมจริงและน่าตื่นเต้น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้และวิธีการประยุกต์ใช้ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

จิตรมณี
จิตรมณี
Written by: 01.07.2023

ได้เทคโนโลยีใหม่

นุ่มนวล_UDVC
นุ่มนวล_UDVC
Written by: 01.07.2023

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะ

จิราภรณ์
จิราภรณ์
Written by: 01.07.2023

วิชัย
วิชัย
Written by: 01.07.2023

ประกายดาว
ประกายดาว
Written by: 01.07.2023

Suwanpen
Suwanpen
Written by: 01.07.2023

การนำไปใช้

JaZ
JaZ
Written by: 01.07.2023

กิจกรรมน่าสนใจ สนุกสนาน ทำให้เกิดความรู้ในการเรียนมากขึ้น

นางศิริวรรณ
นางศิริวรรณ
Written by: 01.07.2023

ดี

นงนุช
นงนุช
Written by: 01.07.2023

ภคพรกนก
ภคพรกนก
Written by: 01.07.2023

สุรีมาศ
สุรีมาศ
Written by: 01.07.2023

Piyajit
Piyajit
Written by: 01.07.2023

ครูคิม
ครูคิม
Written by: 01.07.2023

KruVenus
KruVenus
Written by: 01.07.2023

Alisa
Alisa
Written by: 01.07.2023

การใช้ประโยชน์จาก ChatGPT

เนาวรัตน์
เนาวรัตน์
Written by: 01.07.2023

ปวริศา
ปวริศา
Written by: 01.07.2023

ได้รับความรู้ด้านการใช้ทคโนโลยีที่หลากหลายมากขึ้น

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 01.07.2023

นำความรู้ไปพัฒนาตนเอง

นางสาววิไล
นางสาววิไล
Written by: 01.07.2023

วัจนา
วัจนา
Written by: 01.07.2023

การใช้ GPT