การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

ผ่านไปแล้ว
July 1st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการสอนและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นกับการใช้แชท GPT และการสร้างบทเรียนที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและนำมาใช้กับการสอนของคุณครู ที่พร้อมจะพาทำทุกขั้นตอน ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประยุกต์ใช้แชท GPT ในการสร้างบทเรียนที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด + นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีตัดต่อวิดีโอในการสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างวิดีโอเนื้อหาการเรียนรู้ที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น คุณครูจะได้เรียนรู้วิธีการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ และสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน + สุดท้ายยังมีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ Spatial metaverse ซึ่งเป็นแนวคิดที่กำลังเป็นที่นิยมในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสมจริงและน่าตื่นเต้น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้และวิธีการประยุกต์ใช้ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

จรรยพร
จรรยพร
Written by: 01.07.2023

ได้เรียนรู้การปรับใช้เทคโนโลยีกับการสอนที่มีความน่าสนใจ

โสภาพรรณ
โสภาพรรณ
Written by: 01.07.2023

ทราบข้อมูลหลักการใช้ chat GTP

Sirimarin
Sirimarin
Written by: 01.07.2023

อรพรรณ
อรพรรณ
Written by: 01.07.2023

การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

มณีกานต์
มณีกานต์
Written by: 01.07.2023

ไม่ได้เป็นคุณครูแต่เป็นพนักงานบริษัทสามารถนำไปใช้กับการทำงานได้และสามารถนำไปสอนบุตรหลานได้

สายใจ
สายใจ
Written by: 01.07.2023

ได้ความรู้ใหม่ไปเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนได้จริง

พันม์ณิดา
พันม์ณิดา
Written by: 01.07.2023

สุริตา
สุริตา
Written by: 01.07.2023

-

ปรารถนา
ปรารถนา
Written by: 01.07.2023

ได้ความรู้ เกี่ยวกับchat gpt

ณัฐฐิญา
ณัฐฐิญา
Written by: 01.07.2023

ได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆ

นางสาวนารีรัตน์
นางสาวนารีรัตน์
Written by: 01.07.2023