การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

ผ่านไปแล้ว
July 1st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการสอนและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นกับการใช้แชท GPT และการสร้างบทเรียนที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและนำมาใช้กับการสอนของคุณครู ที่พร้อมจะพาทำทุกขั้นตอน ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประยุกต์ใช้แชท GPT ในการสร้างบทเรียนที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด + นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีตัดต่อวิดีโอในการสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างวิดีโอเนื้อหาการเรียนรู้ที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น คุณครูจะได้เรียนรู้วิธีการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ และสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน + สุดท้ายยังมีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ Spatial metaverse ซึ่งเป็นแนวคิดที่กำลังเป็นที่นิยมในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสมจริงและน่าตื่นเต้น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้และวิธีการประยุกต์ใช้ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วโรทัย
วโรทัย
Written by: 01.07.2023

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 01.07.2023

นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในการจัดการเรียนรู้

ปิ่นนรี
ปิ่นนรี
Written by: 01.07.2023

มีความรู้ในการค้นหาจาก chat gpt

ธันยพร
ธันยพร
Written by: 01.07.2023

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 01.07.2023

เกมภาษาอังกฤษ

เบญจพร
เบญจพร
Written by: 01.07.2023

สุภาวดี
สุภาวดี
Written by: 01.07.2023

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 01.07.2023

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 01.07.2023

อุมาภรณ์
อุมาภรณ์
Written by: 01.07.2023

นางสาวชุติมา
นางสาวชุติมา
Written by: 01.07.2023

Kaneng
Kaneng
Written by: 01.07.2023

กิจกรรมเข้าเรียนรู้ที่น่าสนใจมากค่ะ

สุชาดา
สุชาดา
Written by: 01.07.2023

จันทร์ทิมา
จันทร์ทิมา
Written by: 01.07.2023

นางปัญวัลย์
นางปัญวัลย์
Written by: 01.07.2023

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 01.07.2023

ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 01.07.2023

ปุณ
ปุณ
Written by: 01.07.2023

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 01.07.2023

รัตนาภรณ์
รัตนาภรณ์
Written by: 01.07.2023