การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

ผ่านไปแล้ว
July 1st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการสอนและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นกับการใช้แชท GPT และการสร้างบทเรียนที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและนำมาใช้กับการสอนของคุณครู ที่พร้อมจะพาทำทุกขั้นตอน ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประยุกต์ใช้แชท GPT ในการสร้างบทเรียนที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด + นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีตัดต่อวิดีโอในการสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างวิดีโอเนื้อหาการเรียนรู้ที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น คุณครูจะได้เรียนรู้วิธีการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ และสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน + สุดท้ายยังมีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ Spatial metaverse ซึ่งเป็นแนวคิดที่กำลังเป็นที่นิยมในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสมจริงและน่าตื่นเต้น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้และวิธีการประยุกต์ใช้ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางจุฑามาส
นางจุฑามาส
Written by: 01.07.2023

มะลิวัลย์
มะลิวัลย์
Written by: 01.07.2023

นางสาววราวรรณ บุญประสพ
นางสาววราวรรณ บุญประสพ
Written by: 01.07.2023

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 01.07.2023

ประวัลย์รัตน์
ประวัลย์รัตน์
Written by: 01.07.2023

นางสาวลำยอง
นางสาวลำยอง
Written by: 01.07.2023

Krupra
Krupra
Written by: 01.07.2023

ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ

พรพันธ์
พรพันธ์
Written by: 01.07.2023

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 01.07.2023

Kanpatsawee
Kanpatsawee
Written by: 01.07.2023

ได้รับเทคนิคการสอนใหม่ๆ

นัฐชยพชร
นัฐชยพชร
Written by: 01.07.2023

การใช้สื่อเทคโนโลยี ขอ workshop หัวข้อ meta verse ด้วยนะคะ สนใจมาก

อัญจนา
อัญจนา
Written by: 01.07.2023

ชัชพร
ชัชพร
Written by: 01.07.2023

ได้รับความรู้กิจกรรมworkshop มากค่ะ

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 01.07.2023

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 01.07.2023

พรสิริ
พรสิริ
Written by: 01.07.2023

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 01.07.2023

ปี
ปี
Written by: 01.07.2023

ทำให้มีความรู้เพิ่มเติม

Chayatat
Chayatat
Written by: 01.07.2023

-

Nuengruthai
Nuengruthai
Written by: 01.07.2023