การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

ผ่านไปแล้ว
July 1st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการสอนและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นกับการใช้แชท GPT และการสร้างบทเรียนที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและนำมาใช้กับการสอนของคุณครู ที่พร้อมจะพาทำทุกขั้นตอน ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประยุกต์ใช้แชท GPT ในการสร้างบทเรียนที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด + นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีตัดต่อวิดีโอในการสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างวิดีโอเนื้อหาการเรียนรู้ที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น คุณครูจะได้เรียนรู้วิธีการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ และสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน + สุดท้ายยังมีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ Spatial metaverse ซึ่งเป็นแนวคิดที่กำลังเป็นที่นิยมในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสมจริงและน่าตื่นเต้น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้และวิธีการประยุกต์ใช้ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวภิญญ​ดา
นางสาวภิญญ​ดา
Written by: 01.07.2023

นางสาวรุจิราภรณ์
นางสาวรุจิราภรณ์
Written by: 01.07.2023

นางอัญชลี
นางอัญชลี
Written by: 01.07.2023

ได้รู้จักการใช้แชท GPT และการสร้างบทเรียนที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและนำมาใช้กับการสอน

พลอยพัชชา
พลอยพัชชา
Written by: 01.07.2023

ได้รับความรู้มากค่ะ

ภานุมาศ
ภานุมาศ
Written by: 01.07.2023

นางสาวศิริพร
นางสาวศิริพร
Written by: 01.07.2023

กิจกรรมดีมากค่ะ

สวัสดิศรี
สวัสดิศรี
Written by: 01.07.2023

ระพีพรรณ
ระพีพรรณ
Written by: 01.07.2023

อัญชัญ
อัญชัญ
Written by: 01.07.2023

แนวทางการใช้ chat gpt ในการจัดการเรียนการสอน

กาญจนภัสส์
กาญจนภัสส์
Written by: 01.07.2023

วิธีการบูรณาการ

สินีมาศ
สินีมาศ
Written by: 01.07.2023

มยุรี
มยุรี
Written by: 01.07.2023

อธิวัฒน์
อธิวัฒน์
Written by: 01.07.2023

นางนวลจันทร์
นางนวลจันทร์
Written by: 01.07.2023

แอน
แอน
Written by: 01.07.2023

ขอบคุณค่ะ

-
-
Written by: 01.07.2023

ารใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว! ประเมินความพึงพอใจ รีวิว

มงคลชัย
มงคลชัย
Written by: 01.07.2023

ไม่มี

จุรีรัตน์
จุรีรัตน์
Written by: 01.07.2023

กานดา
กานดา
Written by: 01.07.2023

Prakob
Prakob
Written by: 01.07.2023