การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

ผ่านไปแล้ว
July 1st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการสอนและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นกับการใช้แชท GPT และการสร้างบทเรียนที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและนำมาใช้กับการสอนของคุณครู ที่พร้อมจะพาทำทุกขั้นตอน ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประยุกต์ใช้แชท GPT ในการสร้างบทเรียนที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด + นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีตัดต่อวิดีโอในการสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างวิดีโอเนื้อหาการเรียนรู้ที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น คุณครูจะได้เรียนรู้วิธีการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ และสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน + สุดท้ายยังมีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ Spatial metaverse ซึ่งเป็นแนวคิดที่กำลังเป็นที่นิยมในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสมจริงและน่าตื่นเต้น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้และวิธีการประยุกต์ใช้ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายคงศิลป์
นายคงศิลป์
Written by: 01.07.2023

นายธนกฤต
นายธนกฤต
Written by: 01.07.2023

บุศรา
บุศรา
Written by: 01.07.2023

นางสาวศิรินิภา
นางสาวศิรินิภา
Written by: 01.07.2023

โคมเพชร
โคมเพชร
Written by: 01.07.2023

เป็นความรู้ใหม่

TramGang
TramGang
Written by: 01.07.2023

วรรณภา
วรรณภา
Written by: 01.07.2023

นางฐศุภากร
นางฐศุภากร
Written by: 01.07.2023

นำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการสอน

นางสาวธัญญาวดี
นางสาวธัญญาวดี
Written by: 01.07.2023

อุลัยพร
อุลัยพร
Written by: 01.07.2023

ณภัทร
ณภัทร
Written by: 01.07.2023

นางรำไพ
นางรำไพ
Written by: 01.07.2023

การจัดการเรียนรู้โดยนำ AI มาช่วย ให้สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย มีความเป็นไปได้ ๙๐ เปอร์เซ็น ใช้ใจในการพัฒนาการเรียนรู้

นางสีอำพร
นางสีอำพร
Written by: 01.07.2023

axawin34
axawin34
Written by: 01.07.2023

โชติกา
โชติกา
Written by: 01.07.2023

จุฑา​มาส
จุฑา​มาส
Written by: 01.07.2023

นางวัชรี
นางวัชรี
Written by: 01.07.2023

สมพร
สมพร
Written by: 01.07.2023

ดีมากค่ะ

นางสาวพิมพ์พร
นางสาวพิมพ์พร
Written by: 01.07.2023

นางอำพรรัตน์
นางอำพรรัตน์
Written by: 01.07.2023

-