การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

การใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายยังไง ให้ว้าว!

ผ่านไปแล้ว
July 1st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการสอนและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นกับการใช้แชท GPT และการสร้างบทเรียนที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและนำมาใช้กับการสอนของคุณครู ที่พร้อมจะพาทำทุกขั้นตอน ให้ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประยุกต์ใช้แชท GPT ในการสร้างบทเรียนที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพอย่างมากที่สุด + นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีตัดต่อวิดีโอในการสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างวิดีโอเนื้อหาการเรียนรู้ที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้น คุณครูจะได้เรียนรู้วิธีการตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ และสร้างเนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน + สุดท้ายยังมีหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ Spatial metaverse ซึ่งเป็นแนวคิดที่กำลังเป็นที่นิยมในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสมจริงและน่าตื่นเต้น คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้และวิธีการประยุกต์ใช้ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ครูมาย
ครูมาย
Written by: 01.07.2023

Lakkana
Lakkana
Written by: 01.07.2023

การใช้ Chat GPT

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 01.07.2023

ภัทรา
ภัทรา
Written by: 01.07.2023

Chatgpt

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 01.07.2023

Monika
Monika
Written by: 01.07.2023

ได้ความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจในเนื้อหาที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้จัก

Uncharee
Uncharee
Written by: 01.07.2023

ได้รับทราบประสบการณ์และการแก้ปัญหาต่างๆ ในการจัดการเรียนรู้จากท่านวิทยากร และครูผู้เข้าร่วมการอบรม

นางสาวนิตยา
นางสาวนิตยา
Written by: 01.07.2023

ดี

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 01.07.2023

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 01.07.2023

ได้รับแนวการใช้สื่อ เพื่อการสอน

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 01.07.2023

การสอน

Anonymous User
Anonymous User
Written by: 01.07.2023

ได้รู้จักช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆ

ธนวรรณ
ธนวรรณ
Written by: 01.07.2023

นางสรวีย์
นางสรวีย์
Written by: 01.07.2023

การใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนก่รจัดหารเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

สมภพ
สมภพ
Written by: 01.07.2023

การหาเคนื่องมือช่วยในการจัดเตรียมการสอนและการใช้สื่อต่างๆให้น่าสนใจ

ครูแซมมี่
ครูแซมมี่
Written by: 01.07.2023

นางสาวนวพา
นางสาวนวพา
Written by: 01.07.2023

ได้รับความรู้ใหม่ไปค่ะ

พจนีย์
พจนีย์
Written by: 01.07.2023

ดีมากค้าบ

อาจารย์ ดร.ทัสริน
อาจารย์ ดร.ทัสริน
Written by: 01.07.2023

Very good

อินทิรารัตน์
อินทิรารัตน์
Written by: 01.07.2023

เยี่ยม