สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

ผ่านไปแล้ว
March 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
นวัตกรรม คืออะไร Booklet คืออะไร และทำอย่างไรให้นักเรียนต้องร้องว้าว การอบรมครั้งนี้มีคำตอบให้คุณครูครับ Booklet ถ้าแปลความหมายตรงตัวก็คือสมุดเล่มเล็กที่คุณครูรู้จักกัน แต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรม ย่อมมีความพิเศษกว่าสมุดเล่มเล็กธรรมดา ๆ อย่างแน่นอน เพราะเป็นสมุดที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ทดลองใช้ วัดและประเมินผล โดยครูผู้สอน ที่ช่วยแก้ไข พัฒนาได้อย่างตรงจุดด้วย Booklet เล่มเดียว
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางนิภาจิตร
นางนิภาจิตร
Written by: 11.03.2023

Suwanpen
Suwanpen
Written by: 11.03.2023

การนำไปสร้างนวัตกรรม

จิตรมณี
จิตรมณี
Written by: 11.03.2023

เทคนิค ดีๆ

นางสาววิไล
นางสาววิไล
Written by: 11.03.2023

Manitsara
Manitsara
Written by: 11.03.2023

ขอบพระคุณทีมงานผู้จัดและท่านวิทยากร มากค่ะ (ผู้ปกครองเด็ก) ขอบคุณโอกาสดีๆ ที่ทาง Starfish มอบให้เสมอมา นี่ไม่ใช่คอร์สเรียนแรกที่มีคุณภาพ แต่เป็นอีก 1 ครั้ง ที่ดิฉันได้เรียนรู้ความรู้ดีๆ และเปิดโลกทัศน์ ในด้านการศึกษา ซึ่ง พ่อแม่..ธรรมดาๆ ไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมในระบบการศึกษาของไทยสักเท่าไหร่ แต่ก็ยังไม่เคยเห็นลูกชาย พูดถึงนวัตกรรมแบบนี้ จากบรรยากาศการเรียนการสอนที่ รร. นำกลับมาเล่าให้ฟังที่บ้านนะคะ ส่วนตัวหาก รร.ใช้วิธีการสอนแบบนี้จริงๆ ก็จะสนุกมาก เรานั่งเรียนแบบนี้ยังรู้สึกดีเหมือนกัน ขอบพระคุณสำหรับคอร์สเรียนดีๆ จาก Starfish ค่ะ..

นางสาววรัญญา
นางสาววรัญญา
Written by: 11.03.2023

นางนิภาพรรณ
นางนิภาพรรณ
Written by: 11.03.2023

นางสาวอภิรดี
นางสาวอภิรดี
Written by: 11.03.2023

ดีมากค่ะ สนุก จะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ค่ะ

แอน
แอน
Written by: 11.03.2023

ขอบคุณค่ะ

ปุ๊
ปุ๊
Written by: 11.03.2023

ชื่นชมวิทยากรค่ะ

ฟ้าชนก
ฟ้าชนก
Written by: 11.03.2023

สามารถนำเกมไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้

วิสิทธิ์
วิสิทธิ์
Written by: 11.03.2023

อัจฉรา
อัจฉรา
Written by: 11.03.2023

นางนิภา
นางนิภา
Written by: 11.03.2023

Tuwaerohaning
Tuwaerohaning
Written by: 11.03.2023

-

ประกายดาว
ประกายดาว
Written by: 11.03.2023

ภคพรกนก
ภคพรกนก
Written by: 11.03.2023

สิทธิชัย
สิทธิชัย
Written by: 11.03.2023

KruVenus
KruVenus
Written by: 11.03.2023

นายสุรเดช
นายสุรเดช
Written by: 11.03.2023