สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

สร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไร ให้ว้าว !

ผ่านไปแล้ว
March 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
นวัตกรรม คืออะไร Booklet คืออะไร และทำอย่างไรให้นักเรียนต้องร้องว้าว การอบรมครั้งนี้มีคำตอบให้คุณครูครับ Booklet ถ้าแปลความหมายตรงตัวก็คือสมุดเล่มเล็กที่คุณครูรู้จักกัน แต่เมื่อได้ชื่อว่าเป็นนวัตกรรม ย่อมมีความพิเศษกว่าสมุดเล่มเล็กธรรมดา ๆ อย่างแน่นอน เพราะเป็นสมุดที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ ทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการวางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ ทดลองใช้ วัดและประเมินผล โดยครูผู้สอน ที่ช่วยแก้ไข พัฒนาได้อย่างตรงจุดด้วย Booklet เล่มเดียว
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 11.03.2023

PiMz
PiMz
Written by: 11.03.2023

กิตติยา
กิตติยา
Written by: 11.03.2023

-

นางสาวกุสุมา
นางสาวกุสุมา
Written by: 11.03.2023

fu

ครูไก่
ครูไก่
Written by: 11.03.2023

ได้เครื่องมือใหม่ในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวศศินี
นางสาวศศินี
Written by: 11.03.2023

ได้รับความรู้เพิ่มเติมที่สามารถนำไปใช้พัฒนากับนักเรียนได้

รำไพ
รำไพ
Written by: 11.03.2023

ดีมากๆได้ความรู้ใหม่ๆค่ะ

KruChangRanger
KruChangRanger
Written by: 11.03.2023

Very good

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 11.03.2023

ศรีวรรณ
ศรีวรรณ
Written by: 11.03.2023

ได้รับประโยชน์ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สุระ
สุระ
Written by: 11.03.2023

นางสาวกนิฐตา
นางสาวกนิฐตา
Written by: 11.03.2023

ดีเยี่ยม

นัท
นัท
Written by: 11.03.2023

การสร้าง Blooket

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 11.03.2023

นางสาวสุมิตรา
นางสาวสุมิตรา
Written by: 11.03.2023

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 11.03.2023

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 11.03.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 11.03.2023

-

สถาพงษ์
สถาพงษ์
Written by: 11.03.2023

Orawan
Orawan
Written by: 11.03.2023

สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้