สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

ผ่านไปแล้ว
January 21st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แนะนำเว็บไซต์ทวิงเคิ้ล www.twinkl.co.th/ การโหลดสื่อที่มีทั้งเป็นสื่อฟรีและที่แบบต้องเป็นสมาชิก และที่แนะนำในครั้งนี้คือการโหลดแม่แบบที่สร้างBOARD GAME ในรูปแบบต่างๆ ตามเนื้อหาสามารถของวิชาของตนเอง และการนำไปใช้สอน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 21.01.2023

Manitsara
Manitsara
Written by: 21.01.2023

ขอบพระคุณท่านวิทยากรและทีมงานทุกท่าน สนุกดีค่ะ...ได้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมที่ไม่เคยเข้าใช้..เปิดโลกทัศน์ให้คุณแม่ที่เป็นแม่บ้านดูแลลูก...ได้มากเลยค่ะ...อบอุ่นประทับใจ...ค่ะ

นายรณภูมิ
นายรณภูมิ
Written by: 21.01.2023

กาญจนภัสส์
กาญจนภัสส์
Written by: 21.01.2023

พรพรรณ
พรพรรณ
Written by: 21.01.2023

ได้รู้การนำสื่อไปใช้

อรปภัส
อรปภัส
Written by: 21.01.2023

นางสาวจันทิมา
นางสาวจันทิมา
Written by: 21.01.2023

นางสาวนาถยา
นางสาวนาถยา
Written by: 21.01.2023

นางสาววาสนา
นางสาววาสนา
Written by: 21.01.2023

นางสาววินิตา
นางสาววินิตา
Written by: 21.01.2023

ช่องทางการค้นหาสื่อและการทำสื่อต่างๆประกอบการเรัยนการสอน

Varintorn
Varintorn
Written by: 21.01.2023

นางฐศุภากร
นางฐศุภากร
Written by: 21.01.2023

เป็นแนวทางในการสร้างสื่อได้เป็นอย่างดี

พรนภา
พรนภา
Written by: 21.01.2023

good

นางสาวสุกัญญา
นางสาวสุกัญญา
Written by: 21.01.2023

ได้แนวการสอนที่หลากหลายขึ้น

นางบังอร
นางบังอร
Written by: 21.01.2023

การใช้ระบบ เทคโนโลยี

เสาวลักษณ์
เสาวลักษณ์
Written by: 21.01.2023

นางสาวเนาวรัตน์
นางสาวเนาวรัตน์
Written by: 21.01.2023

สร้างเกม

ปวริศา
ปวริศา
Written by: 21.01.2023

ได้รับความรู้ในการสร้างบอร์ดเกมและได้รับสื่อการเรียนรู้ที่ดีทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน

แอน
แอน
Written by: 21.01.2023

ขอบคุณค่ะ

Pad
Pad
Written by: 21.01.2023