สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

ผ่านไปแล้ว
January 21st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy

แนะนำเว็บไซต์ทวิงเคิ้ล https://www.twinkl.co.th/ การโหลดสื่อที่มีทั้งเป็นสื่อฟรีและที่แบบต้องเป็นสมาชิก และที่แนะนำในครั้งนี้คือการโหลดแม่แบบที่สร้างBOARD GAME ในรูปแบบต่างๆ ตามเนื้อหาสามารถของวิชาของตนเอง และการนำไปใช้สอน

Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 21.01.2023

นายณภัทร
นายณภัทร
Written by: 21.01.2023

ปิยวดี
ปิยวดี
Written by: 21.01.2023

ได้รับความรู้ในเรื่องการทำใบความรู้และสื่อต่างๆ

ฐิตกมล
ฐิตกมล
Written by: 21.01.2023

สร้างสื่อ และคลังสื่อการสอนที่ดีงามมาก

Asjaree
Asjaree
Written by: 21.01.2023

นางสาวดวงเดือน
นางสาวดวงเดือน
Written by: 21.01.2023

การใช้สื่อ

เฌอมารินทร์
เฌอมารินทร์
Written by: 21.01.2023

Kanthima
Kanthima
Written by: 21.01.2023

ได้รับความรู้ในเรื่องของสื่อการสอนและการนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนค่ะ

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 21.01.2023

IS Kiak
IS Kiak
Written by: 21.01.2023

วรรนิภา
วรรนิภา
Written by: 21.01.2023

กิจกรรมการเรียนการสอน

สุราณีย์
สุราณีย์
Written by: 21.01.2023

การทำสื่อที่หลากหลายและง่ายดาย

weerapan
weerapan
Written by: 21.01.2023

นายปองพล
นายปองพล
Written by: 21.01.2023

นางสาวอุบล
นางสาวอุบล
Written by: 21.01.2023

ได้รับความรู้นำไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจ น่าเรียนรู้

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 21.01.2023

วรินดา
วรินดา
Written by: 21.01.2023

เรียนรู้สิ่งต่างๆในเว็บไซด์มากขึ้น

พิมพิลา
พิมพิลา
Written by: 21.01.2023

สร้างสื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์ เกิดกิจกรรมที่หลากหลายและดึงดูดความสนใจ

นางสาวอัญชัน
นางสาวอัญชัน
Written by: 21.01.2023

มีประโยชน์

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 21.01.2023