สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

ผ่านไปแล้ว
January 21st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แนะนำเว็บไซต์ทวิงเคิ้ล www.twinkl.co.th/ การโหลดสื่อที่มีทั้งเป็นสื่อฟรีและที่แบบต้องเป็นสมาชิก และที่แนะนำในครั้งนี้คือการโหลดแม่แบบที่สร้างBOARD GAME ในรูปแบบต่างๆ ตามเนื้อหาสามารถของวิชาของตนเอง และการนำไปใช้สอน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 21.01.2023

จิรายุ
จิรายุ
Written by: 21.01.2023

อิสราภรณ์
อิสราภรณ์
Written by: 21.01.2023

อัชฎาวุฒิ
อัชฎาวุฒิ
Written by: 21.01.2023

สามารถสร้างสื่อใช้เองได้

นางสาวชิดชนก
นางสาวชิดชนก
Written by: 21.01.2023

ได้เครื่องมือที่ประหยัดเวลาในดารทำสื่อการสอนมากขึ้นค่ะ

ณัชพงษ์พัฒน์
ณัชพงษ์พัฒน์
Written by: 21.01.2023

ขอบคุณวิทยากรและทีมงานที่จัดกิจกรรม workshop ดี ๆ แบบนี้

ชุติมันต์  ชัยบาล
ชุติมันต์ ชัยบาล
Written by: 21.01.2023

ยุพาภรณ์
ยุพาภรณ์
Written by: 21.01.2023

พัณนิดา
พัณนิดา
Written by: 21.01.2023

Good

นางสาวดาวรุ่ง
นางสาวดาวรุ่ง
Written by: 21.01.2023

ได้สื่อใหม่ที่น่าสนใจ

นายอรรถพล
นายอรรถพล
Written by: 21.01.2023

พันทิวา
พันทิวา
Written by: 21.01.2023

การใช้งานเว็บ twinkl

นางสุพัตร
นางสุพัตร
Written by: 21.01.2023

การสร้างสื่อการสอน และการนำสื่อการสอนออนไลน์มาใช้ประโยชน์ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Jittra
Jittra
Written by: 21.01.2023

ข้อ 8 เฉลยผิดหรือเปล่าคะ

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 21.01.2023

นำไปพัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 21.01.2023

นันทิยา
นันทิยา
Written by: 21.01.2023

Panchanok
Panchanok
Written by: 21.01.2023

how to create my own games for my students

Yo
Yo
Written by: 21.01.2023

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 21.01.2023