สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

ผ่านไปแล้ว
January 21st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แนะนำเว็บไซต์ทวิงเคิ้ล www.twinkl.co.th/ การโหลดสื่อที่มีทั้งเป็นสื่อฟรีและที่แบบต้องเป็นสมาชิก และที่แนะนำในครั้งนี้คือการโหลดแม่แบบที่สร้างBOARD GAME ในรูปแบบต่างๆ ตามเนื้อหาสามารถของวิชาของตนเอง และการนำไปใช้สอน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 21.01.2023

ครูมาย
ครูมาย
Written by: 21.01.2023

Snooky
Snooky
Written by: 21.01.2023

ดีมาก

minepantip
minepantip
Written by: 21.01.2023

ขอบคุณทีมงานมากๆค่ะ

THANIT
THANIT
Written by: 21.01.2023

ได้รับความรุ้ใหม่ครับ ขอบคุณครูมายและทีมงานมากๆ ครับ

นางสาว มะลิวัลย์
นางสาว มะลิวัลย์
Written by: 21.01.2023

Suneerat
Suneerat
Written by: 21.01.2023

Supimat
Supimat
Written by: 21.01.2023

ชีวาภรณ์
ชีวาภรณ์
Written by: 21.01.2023

ทราบช่องทางการผลิตสื่อการจัดการเรียนการสอน

ต้องให้สอน
ต้องให้สอน
Written by: 21.01.2023

ภัทรา
ภัทรา
Written by: 21.01.2023

มาก

เพชรรัตน์
เพชรรัตน์
Written by: 21.01.2023

ได้สื่อการสอนในรูปแบบหลากหลายเพิ่มขึ้น และที่ดีมาก ได้ code ใช้ฟรี 1 เดือน ทำให้ใช้เต็มที่ขึ้น ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะ ที่ให้บริการสังคมด้วยใจ อบรมครูฟรีมาตลอดเลยค่ะ เยี่ยมจริงๆ

นางสาวสรญา
นางสาวสรญา
Written by: 21.01.2023

กนกพร
กนกพร
Written by: 21.01.2023

เอ็กซ์ จักรกฤช
เอ็กซ์ จักรกฤช
Written by: 21.01.2023

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 21.01.2023

ได้รับเนื้อหาใหม่ ๆ

ลัคนา
ลัคนา
Written by: 21.01.2023

Jarasnan
Jarasnan
Written by: 21.01.2023

ได้รับทราบช่องทางการศึกษาสื่อการเรียนการสอน เทคนิคการทำสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำไปต่อยอดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

ปราณี
ปราณี
Written by: 21.01.2023

นำไปใช้ในการสร้างบอร์ดเกมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

นางยุภาวดี
นางยุภาวดี
Written by: 21.01.2023

การสร้างเกม สื่อต่างๆ