สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

ผ่านไปแล้ว
January 21st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แนะนำเว็บไซต์ทวิงเคิ้ล www.twinkl.co.th/ การโหลดสื่อที่มีทั้งเป็นสื่อฟรีและที่แบบต้องเป็นสมาชิก และที่แนะนำในครั้งนี้คือการโหลดแม่แบบที่สร้างBOARD GAME ในรูปแบบต่างๆ ตามเนื้อหาสามารถของวิชาของตนเอง และการนำไปใช้สอน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 21.01.2023

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 21.01.2023

นางสาววโรทัย
นางสาววโรทัย
Written by: 21.01.2023

มณีนุช
มณีนุช
Written by: 21.01.2023

การจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจมากขึ้น

aunya
aunya
Written by: 21.01.2023

ได้เครื่องมือและไอเดียใหม่ในการสร้างสื่อการสอนที่น่าสนใจและนำไปปรับใช้กับนักเรียนได้

ศรินญา
ศรินญา
Written by: 21.01.2023

ได้รับความรู้ในการสร้างเกม

ยศวดี
ยศวดี
Written by: 21.01.2023

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 21.01.2023

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 21.01.2023

Kru nancy
Kru nancy
Written by: 21.01.2023

ได้ความรู้มากขึ้นมากเลยค่ะ และจะนำไปปฏิบัติค่ะ

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 21.01.2023

เป็นประโยชน์มากค่ะ

จันทกานต์
จันทกานต์
Written by: 21.01.2023

Krupra
Krupra
Written by: 21.01.2023

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี ขอบคุณค่ะ

วรุณี
วรุณี
Written by: 21.01.2023

ประวัลย์รัตน์
ประวัลย์รัตน์
Written by: 21.01.2023

boro1992
boro1992
Written by: 21.01.2023

ได้ความรู้เพิ่ม

Kru Eve
Kru Eve
Written by: 21.01.2023

-

พิมพ์ลักษณ์
พิมพ์ลักษณ์
Written by: 21.01.2023

ได้รับความรู้ในการใช้งานเว็บไซต์ twinkl

ณิชาพร
ณิชาพร
Written by: 21.01.2023

Nuengruthai
Nuengruthai
Written by: 21.01.2023