สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

สร้าง BOARD GAME แสนสนุกด้วยแอปทวิงเกอร์

ผ่านไปแล้ว
January 21st, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
แนะนำเว็บไซต์ทวิงเคิ้ล www.twinkl.co.th/ การโหลดสื่อที่มีทั้งเป็นสื่อฟรีและที่แบบต้องเป็นสมาชิก และที่แนะนำในครั้งนี้คือการโหลดแม่แบบที่สร้างBOARD GAME ในรูปแบบต่างๆ ตามเนื้อหาสามารถของวิชาของตนเอง และการนำไปใช้สอน
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวอรวรรณ
นางสาวอรวรรณ
Written by: 21.01.2023

การนำสื่อไปใช้ในการสอน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญตรา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญตรา
Written by: 21.01.2023

-

จินตนา
จินตนา
Written by: 21.01.2023

ดีมาก

ธนยพร
ธนยพร
Written by: 21.01.2023

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 21.01.2023

Taytawin
Taytawin
Written by: 21.01.2023

-

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 21.01.2023

ดีมาก

นางสาวน้องนุช
นางสาวน้องนุช
Written by: 21.01.2023

การสร้างแบะพัฒนาสื่อ

อรทัย
อรทัย
Written by: 21.01.2023

รู้จักแอปฯนี้ครั้งแรกเลยจะพยายามเรียนรู้เพื่อใช้ในการสอนต่อไ

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 21.01.2023

สื่อที่น่าสนใจ

นายสาคร
นายสาคร
Written by: 21.01.2023

การสร้างสื่อการสอน

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 21.01.2023

การสร้างสื่อการสอนด้วย BOARD GAME

Tulip
Tulip
Written by: 21.01.2023

ประภาศรี
ประภาศรี
Written by: 21.01.2023

การสร้างบอร์ดเกมส์

จงรักษ์
จงรักษ์
Written by: 21.01.2023

มากที่สุด

จันทร์ทิมา
จันทร์ทิมา
Written by: 21.01.2023

นฤพล
นฤพล
Written by: 21.01.2023

วิธีการสร้างบอร์ดเกมที่ทันสมัย เข้าใจง่าย

chernkwan
chernkwan
Written by: 21.01.2023

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 21.01.2023

การใช้งานTwinklเป็นการใช้สร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างลงตัว

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 21.01.2023